Playlisty Kecárna
Reklama

Fall Into Your Hands - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Destined to burn
Those words carved into their heads
Fearful they won't say his name, they gaze
Off afar, in mute dismay
Nothing left sacred
Určen ke spálení
Ta slova vyrytá do jejich hlav
Bojí se, že nevysloví jeho jméno, hledí na něj
do dálky, v němém zděšení.
Nic nezůstalo svaté
We are the ones who burn it all to the ground
As we say our prayers
We are the ones who burn it all to the ground
As we say our prayers
My jsme ti, kdo to všechno spálí do základů.
Když odříkáváme své modlitby
My jsme ti, kdo to všechno spálí na popel.
Když se modlíme
We must admit
Our punishment is deserved
Callous to those that surround us all
Reaping in service of self
Fruit from a dying womb
Musíme přiznat.
že náš trest je zasloužený
Bezcitný k těm, kteří nás všechny obklopují
Sklízíme ve službě sobě
Ovoce z umírajícího lůna
We are the ones who burn it all to thе ground
As we say our prayers
We arе the ones who burn it all to the ground
As we say our prayers
My jsme ti, kdo to všechno spálí do základů.
Když se modlíme
My jsme ti, kdo to všechno spálí na popel
Když se modlíme
So we fall (Fall)
Fall into your hands
So we fall (Fall)
Fall into your hands
So we fall
Fall into your hands
Fall (Fall)
Fall into your hands
Tak padáme (padáme)
Padáme do tvých rukou
Tak padáme (padáme)
Padáme do tvých rukou
Tak padáme
Padáme do tvých rukou
padáme (padáme)
Padáme do tvých rukou
Go Běž
Sanctioned to serve
Brought to your knees
Lost inside my head
Freedom to bleed
Summoned from the depths (Summoned from the depths)
Crawl towards the sky
A fleeting light breaks through
The dark and bitter sky
Sankce pro službu
Sraženi na kolena
Ztracen v mé hlavě
Svoboda krvácet
Vyvolán z hlubin (Vyvolán z hlubin)
Plazit se k nebi
Prchavé světlo se prodírá
Temné a hořké nebe
Sanctioned to serve
Brought to your knees
Lost inside my head
Freedom to bleed
Summoned from the depths
Crawl towards the sky
A fleeting light breaks through
The dark and bitter sky
Sankce pro službu
Sraženi na kolena
Ztracen v mé hlavě
Svoboda krvácet
Vyvolán z hlubin
Plazit se k nebi
Prchavé světlo se prodírá
Temné a hořké nebe
What if we were meant to fail?
What if we were meant to die?
What if we were meant to fail?
Running for our whole lives
Co když jsme měli selhat?
Co když jsme měli zemřít?
Co když jsme měli selhat?
Běžíme celý život
Destined to burn
Those words carved into their heads
Fearful they won't say his name, they gaze
Off afar, in mute dismay
Nothing left sacred
Určen ke spálení
Ta slova vyrytá do jejich hlav
Bojí se, že nevysloví jeho jméno, hledí na něj
do dálky, v němém zděšení.
Nic nezůstalo svaté
We are the ones who burn it all to the ground
As we say our prayers
My jsme ti, kdo to všechno spálí do základů.
Když odříkáváme své modlitby
So we fall (Fall)
Fall into your hands
So we fall (Fall)
Fall into your hands
So we fall
Fall into your hands
Fall
Fall into your hands
Fall
Tak padáme (padáme)
Padáme do tvých rukou
Tak padáme
Padáme do tvých rukou
Tak padáme
Padáme do tvých rukou
padáme
Padáme do tvých rukou
padáme

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In The Court Of The Dragon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.