Kecárna Playlisty
Reklama

The Ravens - text, překlad

playlist Playlist
Only ashes and bones remain
My hair is wet, my eyes are sore
The past has been fed to the flames
I cannot breathe anymore
Jen popel a kosti zbyly
Mé vlasy jsou vlhké, mé oči jsou bolavé
Plameny byly nakrmeny minulostí
Nemohu dýchat
I try to stand on my feet, but I fall
I try to walk, but I crawl
Life – as we knew it, is over
And you are gone
Forever gone …
Snažím se stát na mých nohou, ale padám
Snažím se jít, ale plazím se
Život - jak jsme ho znali, je u konce
A ty jsi pryč
Navždy pryč...
I will not bend to a cross
I will not kneel at your feet
Nepokloním se před křížem
Nebudu klečet před tvými nohami
Greed and anger
Made us younger
Couldn't save us when the tower fell
All my strength and all my hunger
All is lost
And none will live to tell
Touha a zlost
Činí nás mladšími
Nemohly nás však zachránit, když věž padla
Všechna má síla a všechen můj hlad
Vše je ztracené
A není kdo by vyprávěl
I rest in the ruins of days gone by
Of young affection and velvet sky
A slave to greed …
I do not feel regret anymore
I sense the presence of birds
Encircling me …
And I am gone
Odpočívám v troskách zmizelých dnů
Mladá láska a sametová obloha
Otrok touhy...
Necítím lítost
Cítím přítomnost ptáků
Obklopují mě...
A já jsem pryč
Forever gone... Navždy pryč
Dark is the night
Dead is the moon
I will not kneel
Temná je noc
Mrtvý je měsíc
Nepokleknu
I'd rather die
Facing my doom
I will not kneel
Raději zemřu
Budu čelit mé smrti
Nepokleknu

Text přidala Moonlight

Text opravil trasher

Video přidala AlexClair

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Illumination

Reklama

Tristania texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.