Kecárna Playlisty
Reklama

Circus - text, překlad

playlist Playlist
Tied up and gagged
Hooded and tagged
They're all yours to command
Svázal a umlčel
Zahalil a označil
Celé roky dostávají nařízeno
I am corpse, I am carrion prey
I have a crow at each brow
plucking eyes in my mask of death
The darkness is complete
Jsem mrtvola
mám jásot v každém obočí
škubající oči v masce smrti
Temnota je kompletní
Who's the hooded one, mother mine?
Who is gagged when all are silent?
and bitten when we move
Kdo je zahalený jednou kapucí,má matka?
Kdo mlčí,když je všechno potichu?
A kdo kousnutý,když se pohybujeme?
Inflamed! My mask is burning
The night is dead; dark, putrid flesh turning
‘pon a chair in the dying corner
I am your bagful of fear
I’ll commit, I’ll admit
I’ll be the dagger, drive me in
I’ll be all motionless and still
My river runs within - still and deep
Zanícené!Moje maska hoří
Noc je mrtvá,temná,shnilé maso otočí
na židli v umírajícím koutu
Jsem tvůj plný vak strachu
Odevzdám se,připustím
Budu dýkou,řídím se
Jsem celý nehybný a utlumený
Moje řeka běží podél,klidně a hluboce
I am beast, I am carrion prey to the Cyclops tribe
String me up to a cherry tree
come one, come all - and hang with me
I'm already hogtied - entangled in your marionette strings
Jsem zvíře,jsem zdechlina,kořist Kyklopova kmenu
pověsili mě na třešni
Přišel jeden,přišli všichni a viseli se mnou
Jsem již svázaný,zapletený v provázkách loutky
I am dancing
the embodiment of fear
a shake for every fearful tear
a ruckus for the righteous
In the end
They no longer know
cast stones into mirrors - onto themselves
Tančím
ztělesnění strachu
třesu se pro každou strašlivou slzu
a hádám se pro spravedlnost
v konci
Oni ví krátce,
že obsadili kameny v zrcadlech nad sebe
Mother mine!
Stab yourself, mother mine
bleed your own river, dark and wide
Mine runs within, still and deep
Don’t shake me so, it will overflow
Moje matko!
Bodla jsi sebe,matko moje
Krvácí tvoje vlastní řeka,temná a široká
Moje slzy uvnitř,tiché a hluboko
Nechvěju se tak,bude záplava

Text přidala Moonlight

Video přidala AlexClair

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ashes

Reklama

Tristania texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.