Playlisty Kecárna
Reklama

Angellore - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When summer's gone flee my angel
Winterwinds they might lead you far away
Beyond the pale horizon, a greaven silence
Over dreams to my heart yet not remain
Když léto uplynulo můj anděl uprchl
Zimní větry tě mohou vést daleko
Za bledým obzorem, hrobové ticho
Sny končí přesto v mém srdci nezůstanou
[Vibeke] Oh please believe O prosím věřte
It's in her eyes Je to v jejích očích
[Vibeke] It is inside Je to uvnitř
It's in her heart, the same relation from which
I once led astray
Je to v jejím srdci
Stejný vztah pro který jsem jednou sešel z cesty
[Vibeke] Oh please believe O prosím věřte
It's in her eyes Je to v jejích očích
[Vibeke] It is inside Je to uvnitř
It's in her heart, the same delightful place
I once felt in you
Je to v jejím srdci
To stejné nádherné místo které jsem jednou cítil v tobě
Angellore revered at dusk
For thee I rose, now descend all alone
Rise for me, soothe my heart
So wide a sea, may I overcome
Angellore uctívám tě za soumraku
Pro tebe jsem povstal, teď sestoupím osamělý
Povstaň pro mě konejši mé srdce
Tak široké moře můžu překonat
Into the night strays an angel
So lost and tearful all astray
Anděl bloudí nocí
Tak ztracený a celý ubrečený, zbloudilý
Into the night strays an angel
So lost and tearful all astray
Lo where's the pale horizon
Oh where is dyingness
You reach for me beyond so wide a sea

Anděl bloudí nocí
Tak ztracený a celý ubrečený, zbloudilý
Kde je bledý obzor
O kde je umírání
Saháš po mě za tak širokým mořem
[Vibeke] Oh please believe O prosím věřte
Je to v jejích očích
Je to uvnitř
It's in her eyes Je to v jejím srdci
Ta stejná touha kterou cítím hořet ve mně
[Vibeke] It is inside O prosím věřte
Je to v jejích očích
Je to uvnitř
Je to v jejím srdci
Ta stejná touha z prázdnoty bolesti uvnitř
It's in her heart, the same desire
I feel burning in me
Povstaň pro mě, konejši mé srdce
Tak široké moře můžu překonat
[Vibeke] Oh please believe Hluboké jako moře ve mně hoří utajené nářky
Pro sen který jsem jednou žádala
Zanechám svého zármutku a lituji tě
Nemůžu přejít široké moře
It's in her eyes Angellore uctívám tě za soumraku
Pro tebe jsem povstal, teď sestoupím osamělý
Povstaň pro mě konejši mé srdce
Tak široké moře můžu překonat
[Vibeke] It is inside
It's in her heart, the same desire from
The empty pain within
Rise for me, soothe my heart
So wide a sea, may I overcome
[Vibeke] Deep as the sea, wailing secrecies are burning in me
For a dream I once desired
I bequeth my sorrow and I regret to thee
Cannot cross that wide a sea
Angellore revered at dusk
For thee I rose, now descend all alone
Rise for me, soothe my heart
So wide a sea, may I overcome

Text přidala Moonlight

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Sharrie

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Widow's Weeds

Reklama

Tristania texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.