Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
There is a way to break the glass
I found a hole in the black mass
There is a place where one will learn to see
To glimpse the vast
Existuje způsob, jak rozbít sklo
Našel jsem otvor v černotě
Existuje místo, které je možné uvidět
Spatřit rozlehlost
Senses speak of something grand
Just beyond the grasp of hand
A place within to wich I wish to return
I stand on the threshold
Focused and prepared to burn
Smysly mluví o něčem velkém
Co ruka nedokáže uchopit
Místo, kam bych se chtěl vrátit
Stojím na prahu
Soustředěn a připraven shořet
Winds, take me on!
I wring my body to lose control
Through the music's violence I bare my soul
Ill Will is the fuel that has to flow
The Opposition
The friction that allows minds to grow
Vichry, vezměte si mě!
Mé tělo se kroutí a ztrácí kontrolu
Skrze hudební násilí odhalím duši
Zvrácená vůle je palivo, které je nutné
Opozice
Neshody, které dovolí mysli se rozvíjet
This inflation makes the spirit lift
As if in chaos, ghost from my flesh may shift
For moments may the senses lose their way
Its being's grasp
Then I am gone and flying free
Díky inflaci se duch vznese
Jako by se v chaosu duch uvnitř pohnul
Smysly se mohou na okamžik ztratit
Ve spárech bytosti
Pak letím svobodně pryč
Winds, take me on!
Moments of the vast and the great
Well beyond both love and hate
The humble eyes where all appears as one
As if undraped
Vichry, vezměte si mě!
Chvíle nekonečna a velikosti
Studna za hranicí lásky a nenávisti
Pokorné oči, kde vše vypadá jednotně
Zdánlivě odkryté
Lift my soul, take me away! Pozvedněte mou duši, odneste mě!
Unfolded wide is now the sky
So the earth and so am I
Winds, take me on!
Obloha je teď odkrytá
Stejně jako Země a já
Vichry, vezměte si mě!
Of the world I am a son
Through the world my will is done
By my will I will become
I am free
I am gone
Jsem synem světa
Skrze svět bude vykonána má vůle
Díky vůli existuji
Jsem volný
Jsem pryč

Text přidala steve_coy

Videa přidala steve_coy

Překlad přidala steve_coy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Children of the Night

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.