Playlisty Akce
Reklama

Make It Hurt - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'll stand, rise up, and be first
Conform and the pain will only be worse
Disgraced, abandoned again
A sacrifice, not if, oh, but when
Turn back, obey them no more
Now unchained you rise like before
I've been waiting my whole life
Just to set it right
Povstanu, povstanu a budu prvním
Podřízení se a bolest budou těmi jedinými špatnými
Zneuctěn, znovu opuštěn
Oběť, ne pokud, oh, ale když
Se otočím zpět, přestanu jim sloužit
Nyní svobodný povstáváš jako kdysi
Čekal jsem celej svůj život
Abych udělal to správný
And I'm gonna make it hurt A přinutil je trpět
Come with me
Turn your back or you'll never leave
Play your part, set it right from the start
Play the fool, it's the last thing you'll ever do
Strength within to gain the glory again
Pojď se mnou
Otoč se nebo nikdy neodejdeš
Odehraj svoji část, udělej to správný dokud můžeš
Hraj ten klam, je to poslední věc, co můžeš udělat
Silou z ničeho k navrácení slávy
Claim your strength again Přijmi znovu svou moc
Salvation, it won't take long
But I can make it all on my own
The truth, oh it will be mine
And I'm gonna lay it all on the line
I've seen, known all the while
Now I'm gonna break, torment and defile
Break free the moment is now
And I'm gonna show you how
Spása, nebude přicházet navždy
Ale já to můžu udělat po svým
Pravda, oh bude má
A já je všechny položím na linii
Viděl jsem, znal všechny ty chvíle
Až teď prorazím, zmučím je a znečistím
Proraz svobodný, ta chvíle nastala
A já ti ukážu jak
And I'm gonna make it hurt Je přinutím trpět
Come with me
Turn your back or you'll never leave
Play your part, set it right from the start
Play the fool, it's the last thing you'll ever do
Strength within to gain the glory again
Pojď se mnou
Otoč se nebo nikdy neodejdeš
Odehraj svoji část, udělej to správný dokud můžeš
Hraj ten klam, je to poslední věc, co můžeš udělat
Silou z ničeho k navrácení slávy
Claim your strength again Přijmi znovu svou moc
Brought to this place, gathered by law
Bridled and chained, obey just because
Our march is long, oh what have we done
Our downfall awaits, our trust our last mistake
Přivedení na tohle místo, seskupení právem
Spoutaní a svázani, slouží jenom proto
Náš pochod je na dlouhé cestě, co jsme to udělali
Náš pád se blíží, naše víra naše chyba
Come with me
Turn your back or you'll never leave
Play the part, set it right from the start
Play the fool, it's the last thing you'll ever do
Strength within to gain the glory again
Pojď se mnou
Otoč se nebo nikdy neodejdeš
Odehraj svoji část, udělej to správný dokud můžeš
Hraj ten klam, je to poslední věc, co můžeš udělat
Silou z ničeho k navrácení slávy
And I'm gonna make it hurt A já je přinutím trpět

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Dying Machine

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.