Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
An eye in the night appears as Something awakens
Into the silent sphere of Nothing created
Oko se v noci objevuje, když se něco probouzí
Do tiché sféry vytvořeného ničeho
Mother of time she breathes
Summons the autumn leaves
Turning the wheel of history
Constant Change is her name
Matka času, dýchá
Vyvolává podzimní listí
Točí kolem historie
Neustále mění své jméno
Into the void I breathe
life as it swallows me
sinking into the hollow Tree of Eternity
as winter buries her seed
Do prázdna dýchám
Život mě polyká
Topím se do dutého stromu věčnosti
Když zima pohřbívá její sémě
Time - another inevitable lie
Taken in the undertow of life
We gravitate to annihilate
The coals of our fire
Čas - další nevyhnutelná lež
Vzatá v závěsu života
Tíhneme k vyhlazení
Uhlíky našeho ohně
Circles of Life and seasons
Imprints of our achievements
Carved in the aether and in
The eyes of the one
Who brings the night and the dawn
Kruhy života a období
Otisky našich úspěchů
Vyřezaná do éteru a v
Očích toho jednoho
Kdo přináší noc a úsvit
Time - another inevitable lie
Taken in the undertow of life
We gravitate to annihilate
The coals of our fire
Čas - další nevyhnutelná lež
Vzatá v závěsu života
Tíhneme k vyhlazení
Uhlíky našeho ohně
Time - another inevitable price Čas - další nevyhnutelná cena
Tides are my emotions
Water my tears and ice
Is time frozen
Stored in the memory of a sigh
Přílivy jsou mými emocemi
Zalej mé slzy a led
Je zmražený čas
Uložený v paměti povzdechu
Time - another
Inevitable price
Paid when the river of life
In our veins runs dry
The waking moments
That pass before our eyes
Are all we take to our graves.
Čas - další
Nevyhnutelná cena
Zaplacená když řeka života
V našich žilách, vysychá
Probouzející se chvíle
Které se nám míhají před očima
Jsou vše, co si bereme do hrobů

Text přidal LIFAD

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hour of the Nightingale

Reklama

Trees Of Eternity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.