Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Won't you lend your lungs to me?
Mine are collapsing
Plant my feet and bitterly
Breathe up the time that's passing.
Breath I'll take and breath I'll give
Pray the day's not poison
Stand among the ones that live
In lonely indecision.
Cožpak mi nepůjčíš své plíce?
Moje se rozpadají
Zastavím se a hořce
se nadechnu času, který plyne
Nadechnu se a vydechnu
Modlím se aby den nebyl jedem
Stojím mezi těmi, co žijí
V osamělé nerozhodnosti
Fingers walk the darkness down
Mind is on the midnight
Gather up the gold you've found
You fool, it's only moonlight.
And if you stop to take it home
Your hands will turn to butter
Better leave this dream alone
Try to find another.
Prsty zdolávají temnotu
Přemýšlíš nad půlnocí
Sesbírej to zlato, co jsi našel
Ty blázne, je to jen měsíční svit
A jestli se zastavíš abys ho odnesl domů
Tvé ruce se promění v máslo
Raději nech tenhle sen být
A zkus najít jiný.
Salvation sat and crossed herself
And called the devil partner
Wisdom burned upon a shelf
Who'll kill the raging cancer
Seal the river at its mouth
Take the water prisoner
Fill the sky with screams and cries
Bathe in fiery answers
Spása se posadila a pokřižovala se
A nazvala ďábla partnerem
Moudrost hořela na polici
Která zabije zuřící rakovinu
Zapečet' řeku na jejím ústí
Zatkni vodu jako vězně
Zapln' nebe výkřiky a nářky
Vykoupej se ve žhnoucích odpovědích
Jesus was an only son
And love his only concept
But strangers cry in foreign tongues
And dirty up the doorstep
And I for one, and you for two
Ain't got the time for outside
Keep your injured looks to you
We'll tell the world that we tried
Ježíš byl jediným synem
A jeho láska jedinou možností
Ale cizinci křičí v cizích jazycích
A špiní práh
A já jako jeden a ty jako dva
Nemáme čas na venek
Nech si své zraněné pohledy
Řekneme světu, že jsme se snažili

Text přidal Brandubh

Video přidal Brandubh

Překlad přidala QueenBDanni

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Townes Van Zandt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.