Playlisty Kecárna
Reklama

Schism - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I know the pieces fit
'Cause I watched them fall away
Mildewed and smouldering
Fundamental differing
Pure intention juxtaposed
Will set two lovers' souls in motion
Disintegrating as it goes
Testing our communication
The light that feuled our fire then
Has a burned a hole between us so
We cannot see to reach an end
Crippling our communication
Vím, že ty kousky zapadají
Protože jsem sledoval jak se rozpadají
Prohnilý a doutnající
Lišící se od základu
Nezkažený úmysl postavit vedle sebe
Rozpohybuje dvě milenecké duše
Rozpadající se, jak to pokračuje
Testování naší komunikace
To světlo, co zažehlo náš oheň pak
Vypálilo mezi nás díru
Nedočkáme se našeho dosažení konce
Zmrzačení naší komunikace
I know the pieces fit
'Cause I watched them tumble down
No fault, none to blame
It doesn't mean I don't desire to
Point the finger, blame the other
Watch the temple topple over
To bring the pieces back together
Rediscover communication
Vím, že ty kousky zapadají
Protože jsem sledoval jak se hroutí
Žádná chyba, nikdo k obvinění
To neznamená, že po tom netoužím
Ukaž prstem, obviň druhého
Koukej jak se chrám svalí
Aby znovu kousky složil
Znovuobjevil komunikaci
The poetry
That comes from the squaring off between
And the circling is worth it
Finding beauty in the dissonance
Poezie
Pocházející z kvadratury ze středu pryč
A kroužení se vyplatí
Nacházení krásy v disharmonii
There was a time that the pieces fit
But I watched them fall away
Mildewed and smouldering
Strangled by our coveting
I've done the math enough to know
The dangers of our second guessing
Doomed to crumble unless we grow
And strengthen our communication
Byla doba, kdy kousky zapadali
Ale já je sledoval jak se rozpadají
Prohnilý a doutnající
Zadušené naší chamtivostí
Měl jsem dost matiky, abych si spočítal
Nebezpečí našeho druhého hádání
Nás zatratila v rozpad dokud nevyrosteme
A neupevníme naši komunikaci
Cold silence has
A tendency to
Atrophy any
Sense of compassion
Between supposed brothers
Between supposed lovers
(sometimes says "lovers" the first
time and then "brothers" in concert)
Naproté ticho
Má tendence k
Zmenšit jakýkoliv
Smysl soucitu
Mezi domnělými bratry
Mezi domnělými milenci
(na koncertě někdy zpívá prvně milenci a pak bratři)
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit
I know the pieces fit (crescendo)
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají
Vím, že ty kousky zapadají (sílící)

Text přidala krylanda

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala krylanda

Překlad opravil Srboj

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lateralus

Reklama

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.