Playlisty Akce
Reklama

Lateralus - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Black
Then
White are
All I see
In my infancy
Red and yellow then came to be
Reaching out to me
Lets me see
Černá, potom bílá jest
Vše co vidím
Ve svém raném dětství
Červená a žlutá pak přišly
Natahujíce se po mně
Dovolují mi vidět
As below, so above and beyond I imagine
Drawn beyond the lines of reason
Push the envelope
Watch it bend
Jako ve mně, tak i nade mnou a mnohem dále, Představuji si
Zatažen mimo linie důvodu
Zatlač na obálku
Zři ji, jak se ohýbá
Over thinking
Over analyzing
Separates the body from the mind
Withering my intuition
Missing opportunities and I must
Feed my will to feel thy moment
Drawing way outside the lines
Přílišné přemýšlení
Přehodnocování
Rozděluje tělo a mysl
Potlačuje mou intuici
Zmeškávám své příležitosti
Nakrm mou vůli, abych cítil tvůj prožitek
Kreslíc daleko mimo linie
Black
Then
White are
All I see
In my infancy
Red and yellow then came to be
Reaching out to me
Lets me see
Černá, potom bílá jest
Vše co vidím
Ve svém raném dětství
Červená a žlutá pak přišly
Natahujíce se po mně
Dovolují mi vidět
There is
So
Much
More and
Beckons me
To look through to these
Infinite possibilities
Je tu
Tak moc
Více a
Vábí mě to
Prohlédnout k těmto
Nekončícím možnostem
As below, so above and beyond I imagine
Drawn outside the lines of reason
Push the envelope
Watch it bend
Jako ve mně, tak i nade mnou a mnohem dále,
Si představuji
Zatažen mimo linie důvodu
Zatlač na obálku
Zři ji, jak se ohýbá
Over thinking
Over analyzing
Separates the body from the mind
Withering my intuition
Leaving opportunities behind
Přílišné přemýšlení
Přehodnocování
Rozděluje tělo a mysl
Potlačuje mou intuici
Nechávám příležitosti za zády
Feed my will to feel this moment
Urging me to cross the line
Reaching out to embrace the random
Reaching out to embrace whatever may come
Nakrm mou vůli, abych cítil tvůj prožitek
Nalehajíc na mne, abych překročil hranici
Natahujíc se k přijmutí náhodného
Natahujíc se k příjmutí toho, co může přijít
I embrace my
Desire to
I embrace my
Desire to
Feel the rhythm
To feel connected
Enough to step aside and
Weep like a widow
To feel inspired
To fathom the power
To witness the beauty
To bathe in the fountain
To swing on the spiral
To swing on the spiral
To swing on the spiral
Of our divinity and
Still be a human
Příjmám mou
Touhu abych
Příjmám mou
Touhu abych
Cítil rytmus, abych
Cítil propojení
Dost na to, abych ustoupil a
Naříkal jako vdova, abych
Cítil inspiraci, abych
Pochopil sílu, abych
Byl svědkem krásy, abych
Se koupal ve fontáně, abych
Se houpal na spirále, abych
Se houpal na spirále, abych
Se houpal na spirále
Našeho božství a
Byl stále člověkem
With my feet upon the ground
I lose myself between the sounds
And open wide to suck it in
I feel it move across my skin
I'm reaching up and reaching out
I'm reaching for the random or
Whatever will bewilder me
Whatever will bewilder me
And following our will and wind
We may just go where no one's been
We'll ride the spiral to the end
And may just go where no one's been
Spiral out, keep going
Spiral out, keep going
Spiral out, keep going
Spiral out, keep going
S mými chodidly nad zemí
Ztratím povědomí sám o sobě mezi zvuky
A široce otevřený, abych to vtáhl do sebe
Cítím to, hýbaje se to po mé kůži
Vytahuji se a natahuji se (viz. pro úchop)
Natahuji se pro náhodné, pro
Cokoliv, co mne zmate
Cokoliv, co mne zmate
A následováním naší vůle a větru
Můžeme prostě jít tam, kde nikdo nebyl
Pojedeme na spirále až na konec
Můžeme prostě jít tam, kde nikdo nebyl
Pokračuj po spirále
Nezastavuj
Pokračuj po spirále
Nezastavuj
Pokračuj po spirále
Nezastavuj
Pokračuj po spirále
Nezastavuj

Text přidala krylanda

Text opravil john114

Video přidal john114

Překlad přidal Srboj

Překlad opravil imPatient

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je v mnoha ohledech postavena kolem Fibonacciho posloupnosti (TheBuri)
Reklama

Lateralus

Reklama

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.