Playlisty Akce
Reklama

Disgustipated (Feat. Bill The Landlord) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

And the angel of the Lord came unto me,
snatching me up from my
place of slumber,
and took me on high,
and higher still until we
moved in the spaces betwixt the air itself.
and he bore me unto a
vast farmland of our own midwest,
and as we descended cries of
impending doom rose from the soil.
one thousand, nay, a million
voices full of fear.
and terror possessed me then.
and I begged,
A anděl Páně popošel ke mně
Vytrhl mě z
místa mého odpočinku
a vzal mě vysoko
A ještě výš než jsme
Dokud jsme se nepohnuli v prostoru mezi vzduchem samotným
a odnesl mě na
rozlehlou louku našeho středozápadu,
a jak jsme klesaly
vzlyky nastávající zkázy stoupaly z půdy
jeden tisíc, ne, milión
hlasy plné strachu
a tehdy se nás zmocnila hrůza.
a já jsem prosil.
"Angel of the Lord, what are these tortured screams?"
And the angel said unto me,
"These are the cries of the carrots,
the cries of the carrots.
You see, reverend Maynard, tomorrow is harvest day
and to them it is the holocaust."
And I sprang from my slumber drenched in sweat
like the tears of one millions terrified brothers
and roared,
"Hear me now,
I have seen the light,
they have a consciousness,
they have a life,
they have a soul.
damn you!
let the rabbits wear glasses,
save our brothers...can I get an amen?
can I get a hallelujah? thank you, Jesus.
"Anděli Páně, co jsou tyto mučivé výkřiky?"
A anděl mi na to řekl,
"Toto jsou vzlyky mrkví,
vzlyky mrkví.
Vidíš, ctihodný Maynarde, zítra je den žně
a pro ně to znamená holokaust. "
A já jsem procitl z mého spánku promočený pak
jako slzy jednoho milionu zděšených bratrů
a zařval,
"Poslouchejte mě,
Viděl jsem světlo,
mají vědomí,
mají život,
mají duši.
sakra!
ať zajíci nosí brýle,
spas naše bratry ... můžu dostat amen?
mohu dostat Hallelujah? děkuji Ti, Ježíši.
life feeds on life feeds on life feeds on life feeds on...
this is necessary
život se živí na životě se živí na životě se živí na
toto je třeba
it was daylight when you woke up in your ditch.
you looked up at your sky.
that made blue be your color.
you had your knife with you there too.
when you stood up there was goo all over your clothes.
your hands were sticky.
you wiped them on your grass,
so now your color was green.
oh Lord, why did everything always have
to keep changing like this?
you were already getting nervous again.
your head hurt and it rang when you stood up.
your head was almost empty.
it always hurt you when you woke up like this.
you crawled up out of your ditch unto your gravel road
and you began to walk
and waited for the rest of your mind to come back to you.
you could see the car parked far down the road
and you walked toward it.
if God is our father, you though,
then Satan must be our cousin.
why didn't anyone else understand these important things?
when you got to your car,
you tried all the doors,
but they were locked.
it was a red car and it was new.
there was an expensive leather camera case lying on the seat.
out across your field
you could see two tiny people walking by your woods.
you began to walk towards them.
now red was your color and of course,
those little people out there were yours too
byl den, kdy si se vzbudil ve svém krytu,
vzhlédl si nahoru na oblohu.
která vytvořila tvou modrou barvu
měl si s sebou svůj nůž také.
když si tam stál po celém oblečení bylo něco lepkavé
tvé ruce byly lepkavé
otřel sis je o trávu,
tak, že se stala zelená tvou barvou
oh Bože, proč se vždy vše
musí takto měnit?
už opět ses stával nervózním
hlava tě bolela a zvonilo ti v ní, když jsi se postavil.
tvá hlava byla téměř prázdná.
vždy tě to bolí, když se takto vzbudíš
vylezl si ze svého úkrytu na svou štěrkovou cestu
a začal si kráčet
a čekal si kdy se zbytek tvé mysli vrátí k tobě
viděl si auto zaparkované dole na silnici
a kráčel si muvstříc
pokud Bůh je náš otec, pomyslel sis,
pak Satan musí být naším bratrancem.
proč nikdo jiný nechápe tyto důležité věci?
když jsi se dostal k autu,
zkusil si otevřít všechny dveře,
ale byly zamčené.
bylo to červené auto a bylo nové.
na sedadle leželo drahé kožené pouzdro od fotoaparátu
mimo tvého zorného pole
si mohl vidět dvě drobné postavy kráčející při stromech
začal si k nim kráčet.
červená byla nyní tvou barvou a samozřejmě
ti drobní lidé byli tvoji také.

Text přidala krylanda

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Undertow

Reklama

Tool texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.