Playlisty Kecárna
Reklama

Hell to Pay (Feat. Telle Smith of The Word Al.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Rewind back to then, see I was just a kid.
And I didn't know, oh Mother, where did he go?
And that solemn look she gave, oh God that image stayed.
The pain alive despite disguise, through her trembling lips and bloodshot eyes.
Vrať mě zpět do té doby, kdy jsem byl jen dítě
A nevěděl jsem, oh mami, kam si šla?
A ten její slavnostní pohled, ach bože, ten výraz mi zůstal v paměti
Bolest je naživu i navzdory převleku, skrze její chvějící se rty a krvavé oči
Paralyzed for a moment, bet your life you wouldn't stay.
Better hope we don't cross paths, cause there'll be hell to pay.
I am better without you. You couldn't love what you would undo.
I'm a man today, no thanks to you. All the feeling of regret, I hope you know what you left.
I'll never miss you.
Na okamžik ochrnutý, vsaď svůj život, abys taky nezůstala
Radši doufat ať nepřecházíme cesty, protože tam bude čekat peklo
Bez tebe mi je líp. Nemohla jsi milovat, někoho koho bys chtěla vrátit zpět
Dnes jsem muž, ne díky tobě. Všechen pocit lítosti, doufám, že víš, co jsi opustila
Nikdy ti nebudu chybět
See me, yeah I'm upset. And my brothers wont forget.
Introduced for the first time at 8 years old to a world so cold.
A cowards claim to fame, all for his selfish gain.
But his failed attempts to break our home, made us stronger than we'll ever know.
Vidíš mě, jo, jsem naštvaný. A moji bratři nezapomněli
Poprvé ve věku 8 let jsem byl představen do tak chladného světa
Zbabělci si nárokují slávu, sobecky, jen kvůli zisku
Ale jeho neúspěšné pokusy rozbít náš domov, nás posílily, pak už budeme vědět
Paralyzed for a moment, bet your life you wouldn't stay.
Better hope we don't cross paths, cause there'll be hell to pay.
Na okamžik ochrnutý, vsaď svůj život, abys taky nezůstala
Radši doufat ať nepřecházíme cesty, protože tam bude čekat peklo
I know I never say it enough, what you did for both of us. You kept me strong.
Its hard enough to see the road that leads us home.
Its hard enough to walk when we cant bear the load, that's on our shoulders.
And when the day tries to break away, its hold on our soul, don't let go.
Vím, že to nikdy neřeknu dost krát, co jsi pro nás oba udělala. Udržuješ mě silným
Je dost těžké vidět cestu, která nás vede domů.
Je dost těžké chodit, když neseme břemeno na ramenou
A když se den pokouší odtrhnout, drží se naší duše, nenech ho jít
First time, through a broken life, seconds tick, running out of time.
Where were you when I needed you? You said you'd be there for me through and through.
You said you'd be there for me.
Poprvé, skrz zlomený život, sekundy tikají, čas se krátí.
Kde jsi byla, když jsem tě potřeboval? Říkala jsi, že tam budeš pro mě skrz a skrz.
Řekla jsi, že tam budeš pro mě
Paralyzed for a moment, bet your life you wouldn't stay.
Better hope we don't cross paths, cause there'll be hell to pay.
Na okamžik ochrnutý, vsaď svůj život, abys taky nezůstala
Radši doufat ať nepřecházíme cesty, protože tam bude čekat peklo
There'll be hell to pay. I'm a man today, no thanks to you. There'll be hell to pay. Tam bude čekat peklo. Dnes jsem muž, ne díky tobě. Tam bude čekat peklo

Text přidal Climlaiwen

Video přidal Mike_CoR

Překlad přidal Kerhy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nerve Endings

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.