Playlisty Kecárna
Reklama

Poisioning Pidgeons in the Park - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Spring is here, spring is here
Life is skittles and life is beer
I think the loveliest time of the year
Is the spring, I do, don't you? Course you do
But there's one thing that makes spring complete for me
And makes every Sunday a treat for me
Jaro je tady, jaro je tady
Život jsou kuželky a život je pivo
Myslím, že je to nejkrásnější období roku
Je to jaro, že? Samozřejmě, že ano
Ale je tu jedna věc, která pro mě dělá jaro kompletní
A dělá každou neděli speciální.
All the world seems in tune on a spring afternoon
When we're poisoning pigeons in the park
Every Sunday you'll see my sweetheart and me
As we poison the pigeons in the park
Celý svět je dobře naladěn při jarním odpoledni
Když trávíme holuby v parku
Každou neděli uvidíte mého miláčka a mě
Jak trávíme holuby v parku
When they see us coming
The birdies all try and hide
But they still go for peanuts
When coated with cyanide
Když nás vidí přicházet
Všichni ptáčci se snaží skrýt
Stále ale chodí na arašídy
Pokud jsou pokryté kyanidem
The sun's shining bright
Everything seems all right
When we're poisoning pigeons in the park
Slunce svítí jasně
Všechno vypadá dobře
Když trávíme holuby v parku
We've gained notoriety
And caused much anxiety
In the Audobon Society
With our games
They call it impiety
And lack of propriety
And quite a variety of unpleasant names
Získali jsme proslulost
A způsobil hodně úzkosti
Ve společnosti Audobon Society
S našimi hrami
Říkají tomu bezbožnost
A nedostatek slušnosti
A celá řada dalších nepříjemných jmen
But it's not against any religion
To want to dispose of a pigeon
Není to však proti žádnému náboženství
Chtít se zbavit holuba
So if Sunday you're free
Why don't you come with me
And we'll poison the pigeons in the park
And maybe we'll do in a squirrel or two
While we're poisoning pigeons in the park
Takže pokud máš v neděli volno
Proč nepůjdeš se mnou
A budeme trávit holuby v parku
A možná zvládneme i veverku nebo dvě
Zatímco trávíme holuby v parku
We'll murder them amid laughter and merriment
Except for the few we take home to experiment
Zavraždíme je uprostřed smíchu a veselí
Kromě těch pár, které si vezmeme domů,
abychom experimentovali
My pulse will be quickenin'
With each drop of strychnine
We feed to a pigeon
It just takes a smidgin
To poison a pigeon in the park
Můj puls se zrychlí
S každou kapkou strychninu
Kterou nakrmíme holuba
Stačí jenom kapička
Na otrávení holuba v parku

Text přidala Mooncloud

Video přidala Mooncloud

Překlad přidala Mooncloud

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Songs by Tom Lehrer

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.