Kecárna Playlisty

Speak Life - text, překlad

playlist Playlist
Some days life feels perfect
Other days it just ain't working
The good, the bad, the right, the wrong
And everything in between
It's crazy amazing
We can turn a heart through the words we say
Mountains crumble with every syllable
Hope can live or die
Některé dny života se cítíš dokonalý
Ostatní dny to prostě nefunguje
Dobré, špatné, správné, zlé
A všechno mezi tím
Je to šíleně úžasné
Můžeme obrátit srdce skrze slova které říkáme
Hory se rozpadnou s každou slabikou
Naděje může žít nebo zemřít
So speak life, speak life
Through the deadest darkest night
Speak Life, Speak Life
When the sun won’t shine and you don’t know why
Look into the eyes of the brokenhearted
Watch them come alive as soon as you speak hope
You speak love, you speak...
You speak Life, You speak Life
Tak mluv život, mluv život!
Myšlenky smrtící nejtemnější noci
Mluv život, mluv život!
Když slunce nebude svítit, a ty nevíš proč
Podívejte se do očí zlomených srdcí
Podívej se na ně jak oživnou, jakmile budete hovořit o naději
Mluv lásku, mluvte ...
Mluv život, Mluv život
Some days the tongue gets twisted
Other days my thoughts just fall apart
I do, I don’t, I will, I won’t
It’s like I’m drowning in the deep
Některé dny se jazyk zkroutí
Ostatní dny se mé myšlenky jen rozpadnou
Já půjdu…, já nepůjdu…, já chci…, já nechci…
Je to, jako bych se topil v hloubce
Well it crazy to imagine
Words from our lips as the arms of compassion
Mountains crumble with every syllable
Hope can live or die
No je šílené si to představit
Slova z našich úst jako náručí soucitu
Hory se rozpadají s každou slabikou
Naděje může žít nebo zemřít
So speak Life, speak Life
Through the deadest darkest night
Speak Life, Speak Life
When the sun won’t shine and you don’t know why
Look into the eyes of the brokenhearted
Watch them come alive as soon as you speak hope
You speak love, you speak...
You speak Life, You speak Life
Tak mluv život, mluv život
Myšlenky smrtící nejtemnější noci
Mluv život, mluv život
Když slunce nebude svítit, a ty nevíš proč
Podívejte se do očí zlomených srdcí
Podívej se na ně jak oživnou, jakmile budete hovořit o naději
Mluv lásku, mluvte ...
Mluv život, Mluv život
Lift your head a little higher
Spread the love like fire
Hope will fall like rain
When you speak life with the words you say
Zvedněte hlavu o trochu výš
Šiřte lásku jako oheň
Naděje bude padat jako déšť
Když mluvíš život se slovy které říkáš
Raise your thoughts a little higher
Use your words to inspire
Trouble falls like rain
When you speak life with the things you say
Povyš své myšlenky
Použij svá slova k inspiraci
Trable padají jako déšť
Když mluvíš život s tím co říkáš
Lift your head a little higher
Spread the love like fire
Hope will fall like rain
When you speak life with the words you say
Zvedněte hlavu o trochu výš
Šiřte lásku jako oheň
Naděje bude padat jako déšť
Když mluvíš život se slovy které říkáš
So speak Life, speak Life
Through the deadest darkest night
Speak Life, Speak Life
When the sun won’t shine and you don’t know why
Look into the eyes of the brokenhearted
Watch them come alive as soon as you speak hope
You speak love, you speak...
You speak Life, You speak Life
Tak mluv život, mluv život
Myšlenky smrtící nejtemnější noci
Mluv život, mluv život
Když slunce nebude svítit, a ty nevíš proč
Podívejte se do očí zlomených srdcí
Podívej se na ně jak oživnou, jakmile budete hovořit o naději
Mluv lásku, mluvte ...
Mluv život, Mluv život
You speak Life, You speak Life Mluv život, Mluv život
Somedays life feels perfect Některé dny jsou perfektní

Text přidala nicknack

Video přidal Jochanan

Překlad přidala fajtga

Překlad opravil Jochanan


Eye On It

TobyMac texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.