Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Viral Song - text, překlad

playlist karaoke

Look at little Tim Tim,
Tryin' to write a viral song.
He looks a little lost.
Guess I could help him along.

What you got, Tim Tim?
Aaahh! My door!
Never mind that, Tim,
I've come to help, you won't regret it.

Just follow the recipe,
And gather the ingredients.
Pick a topic people
Talk about on social media.

Don't violate the terms of service,
Or your vid will be deleted.
Also, make a catchy chorus.
Something that can be repeated:

Cats, cats, laughing babies,
People falling, hot hot ladies,
Sleepy puppies, dancing babies,
Kittens, monkeys, more hot ladies.

Put a lot of words in one verse.
Careful to enunciate it.
Sing multiple layers,
It helps if you animate it.

What do you mean? Animate it?
Um, what do you mean, "What do I mean?"
You said animated, what do you mean by that?
(No, No, No) (I don't think I said that at all.)
Yeah, I think you definitely said that.
No, I think I'd remember if I said that, for sure, definitely.
Well what'd you say?
Well I think it was probably something along the lines of, uh...

Cats, cats, laughing babies,
People falling, hot hot ladies,
Sleepy puppies, dancing babies,
Kittens, monkeys, more hot ladies.

Put a lot of words in one verse
Careful to enunciate ((Slurred)) it.
Say something educational
So parents let their kids play-it.

Did you know that cashews come from a fruit? (What?)
D-D-D Did you know that cashews come from a fruit (How?)
Ca-Ca-Ca Cashews, cashews, fru-fru-fru fruit! (What?!)
D-D-D Did you know that? (No...)

Did you know that cashews come from a fruit? (What?)
D-D-D Did you know that cashews come from a fruit (How?)
[Ha!] Cashews, cashews, fru-fru-fru fruit! (What?)
D-D-D Did you know that? (I, I said no, I said no...no....)

It's ok, Tim, nobody blames you.
Most people don't know the truth about the cashew.
But now you do so next time you go to the playground,
Have everybody gather around and
Tell them what your good friend Tobuscus has taught you....
TELL EM'!

Did you know that cashews come from a fruit? (That's right)
D-D-D Did you know that cashews come from a fruit?
Ca-Ca-Ca Cashews, cashews, fru-fru-fru fruit?!
D-D-D Did you know that? Noooooo!

SING IT!
Cashews, cashews! Come from a fruit!
AGAIN!
Cashews, cashews! Come from a fruit!
LOUDER!
Cashews, cashews! Come from a fruit!
D-D-D Did you know that? NO!

Ok now, get this stuff out of my parent's house!
No, Tim, you're the one that asked for my help.
I didn't ask you for...(Shhh, you don't have to thank me, Tim Tim.)
Alright, I'm gonna get out of here, I'm gonna upload this to iTunes.
But I thought this was MY viral song!
You thought this was gonna be... Noooo, it's not gonna be viral;
It's a terrible song, I'm telling you to do it yourself,
And that's why I charged you 500 dollars.
We didn't agree on 500 dollars!
AAhhh, your voice is so annoying man, its so annoying.

Text přidala loll1111

Text opravil bartirat767

Videa přidali loll1111, bartirat767

Podívejte na malého Tim Tima,
snaží se napsat virální písničku.
Vypadá trošku ztraceně.
Myslím, že bych mu mohl pomoct.

Co to máš, Tim Time?
Aaahh! Moje dveře!
Nevadí, Time,
Přišel jsem pomoct, nebudeš litovat.

Prostě následuj recept.
a sbírej ingredience.
Vyber si skupinu lidí.
Mluv o sociálních médiích.

Neporušuj smluvní podmínky,
nebo budou tvá videa smazány.
Taky udělej chytlavý refrén.
Něco, co se dá opakovat.

Kočky, kočky, smějící se děti,
padající lidé, sexy holky.
Ospalá štěňata, tančící děti,
koťata, opice, víc sexy holek.

Dej spoustu slov do jednoho verše.
Formuluj je opatrně.
Zpívej ve více vrstvách,
To ti pomůže, pokud to budeš animovat.

Co tím myslíš? Animovat?
Um, co myslíš tím, ''Co myslím?''
Řekl jsi animovat, co to znamená?
(Ne, ne, ne) (Nemyslím si, že jsem to řekl.)
Jo, myslím, že určitě řekl.
Ne, myslím, že bych si pamatoval, kdybych to řekl, určitě.
Tak co jsi teda řekl?
No, myslím, že to bylo něco ve smyslu
jako, uh...

Kočky, kočky, smějící se děti,
padající lidé, sexy holky.
Ospalá štěňata, tančící děti,
koťata, opice, víc sexy holek.

Dej spoustu slov do jednoho verše.
Formuluj je opatrně ((Nezřetelně)).
Řekni něco vzdělávacího.
Aby rodiče nechali děti pouštět si to.

Věděl jsi, že kešu pochází z ovoce? (Cože?)
V-V-V Věděl jsi že kešu pochází z ovoce? (Jak?)
Ke-Ke-Ke Kešu, kešu, ovo-ovo-ovo-ovoce(Cože?!)
V-V-V Věděl jsi to? (Ne...)

Věděli jste, že kešu pochází z ovoce? (Cože?)
V-V-V Věděli jste, že kešu pochází z ovoce?(Jak?)
[Ha!] Ke-Ke-Ke Kešu, kešu, ovo-ovo-ovo- ovoce!(Cože?)
V-V-V Věděl jsi to? (Já, Já říkal ne, říkal jsem ne...ne...)

To je v pořádku, Time, nikdo tě neobviňuje.
Hodně lidí neví pravdu o kešu.
Ale teď, až příště půjdeš na hřiště,
všechny shromáždi kolem a
řekni jim, co tě tvůj dobrý přítel Tobuscus naučil....
ŘEKNI JIM!

Věděli jste, že kešu pochází z ovoce? (Přesně tak)
V-V-V Věděli jste, že kešu pochází z ovoce?
Ke-Ke-Ke Kešu, kešu, ovo-ovo-ovo- ovoce!
V-V-V Věděl jsi to? Neeeeee!

ZPÍVEJ!
Kešu, Kešu! Pochází z ovoce!
ZNOVU!
Kešu, Kešu! Pochází z ovoce!
HLASITĚJI!
Kešu, Kešu! Pochází z ovoce!
V-V-V Věděl jsi to? NE!

Ok, teď dostaň ty věci z domu mých rodičů!
Ne, Time, ty jsi ten kdo mě žádal o pomoc.
Nežádal jsem tě o...(Shhh, nemusíš mi děkovat, Tim
Time.)
Dobře, padám odsud, jdu to
uploudnout na iTunes.
Ale já myslel že to je moje virální písnička!
Myslel sis že to bude... Neeee, nebude
virální;
Je to příšerná písnička, říkám, že to udělám sám.
A proto jsem ti naúčtoval 500 dolarů.
Nedohodli jsme se na 500 dolarů!
AAhhh, tvůj hlas je tak otravnej, chlape, je tak otravnej.

Překlad přidal TheAcentura

Překlad opravila SouthPark12

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.