Kecárna Playlisty
playlist Playlist
It begins,
Where do I go from here, is this the death of me?
Will this be my end of will it set me free?
This is my last goodbye.
Začalo to,
Odkud jsem to přišel, je to moje smrt?
Bude tohle můj konec toho, jak mě to osvobodí?
Tohle je moje poslední sbohem.
I spent my time wishing away,
The best days of my decaying story.
All that I had, was not enough,
Forever craving something more.
Přál jsem si to zahnat
Nejlepší dny mého rozpadlého příběhu.
Vše co jsem měl, nestačilo.
Navždy budu toužit po něčem víc.
I needed more.
And through it all,
That greed,
Got the best of me.
Chtěl jsem víc.
A přes to vše,
Ta chamtivost,
Dostala to nejlepší ze mě.
Searching through pages,
How can I fix this?
Show me a glimpse of your beautiful existence.
Tear out the pages,
I need to fix this.
My hearts still in it, but the ink is bleeding.
Hledám skrze stránky,
Jak to mám napravit?
Ukaž mi záblesk tvé krásné existence.
Roztrhni ty stránky,
Potřebuju to opravit.
Moje srdce je stále v tom, ale inkoust krvácí.
I lie awake at night,
Trying to remember your face,
Or what your voice would sound like,
But these memories have started to fade.
Ležel jsem vzhůru v noci,
Pokoušel se vzpomenout na tvůj obličej,
Nebo jak by tvůj hlas zněl,
Ale tyhle vzpomínky začínají blednout.
I'm loosing you. Ztrácím tě.
I am lost forever,
Memories lost forever.
Jsem navždy ztracen.
Vzpomínky jsou navždy ztracené.
It's just crazy to think, you can spend your whole life looking up to someone, and only a few years after they've gone, you start to forget, who they were. Je šílené si myslet, že strávíš svůj celý život vzhlížením k někomu a jen po pár letech co jsou pryč, začínáš i zapomínat, kým byli.
I lie awake at night,
Trying to remember your face,
Or what your voice would sound like,
But these memories have started to fade.
Ležel jsem vzhůru v noci,
Pokoušel se vzpomenout na tvůj obličej,
Nebo jak by tvůj hlas zněl,
Ale tyhle vzpomínky začínají blednout.
I lie awake at night,
I'm dying to remember your face,
What did your voice sound like?
My memories have started to fade.
Ležel jsem vzhůru v noci,
Pokoušel se vzpomenout na tvůj obličej,
Nebo jak by tvůj hlas zněl,
Ale tyhle vzpomínky začínají blednout.
When I think of you,
I see my hero,
But the lines are blurred,
I can't see you father.
Your memory fades,
To be replaced by another,
But if i had it my way,
You'd stay right here forever.
Když na tebe myslím,
Vidím svého hrdinu,
Ale ty čáry jsou rozmazané.
Nemohu tě vidět otče.
Tvé vzpomínky blednou,
Aby byli nahrazeny jinými,
Ale kdyby to bylo na mě,
Zůstal bys tu navždy
Here with me. Tady se mnou.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala SchistadGrl

Překlad opravil LimeCZ


Anywhere But Here (EP)

To Kill Achilles texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.