Kecárna Playlisty
Reklama

Return of the Werewolf - text, překlad

playlist Playlist
The wind was still
the moon was full and nice
When she heard a sound that sent
a shiver down her spine
Something came up from behind
she could feel it breath
Now she new it had returned
the prophecy come true
Vítr bez ustání vál
a měsíc byl tak nádherný
když uslyšela zvuk,
ze kterého běhal mráz po zádech.
Něco se k ní zezadu přiblížilo
Cítila jeho dech.
její úděl se jí vybavil
a proroctví se stalo pravdou
Running, screaming, little red was scared
Coming closer faster was those
burning yellow eyes
She tripped and fell onto the ground
the beast was on her tail
Just outside her grandma's house
her final scream was heard
Běžela, volala, Malá Karkulka byla vyděšená,
Blížilo se to stále rychleji,
zářící žluté oči
Klopýtla a spadla na zem,
bestie se zastavila nad ní.
Jen v okolí domu její babičky
Její poslední výkřik bylo slyšet.
Look at me you will see
what the moon has done to me
I'm a child of the brightest of nights
Come to me you'll be free
of the trouble life can be
Into hell I will send your lost soul
I will drag you into darkness
Podívej se na mě a uvidíš,
co se mnou měsíc udělal.
Jsem dítě nejjasnějších nocí.
Pojď ke mně, budeš volný
od problémů co život nese.
Tvoji ztracenou duši pošlu do pekla.
Stáhnu tě do tmy.
So the story goes of little red
Who went to see her grandma
on the moonlit night
She dreamt of places far from home
she strayed from the trail
Walked into wolfen's lair
now death was on its way
Toto je příběh Karkulky,
která šla navštívit svoji babičku
jedné měsíčné noci.
Snila o dalekých místech
a sešla z cesty.
zabloudila k vlčímu doupěti,
a tím jí smrt zkřížila cestu.
When night had turned to morning
she was found
In the clearing by her grandma's house
she had died
Her heart's been torn out of her chest
blood was everywhere
A little girl's been killed again
oh god when would it end?!
Když se v noc proměnila v den,
byla nalezena
na mýtině u domu její babičky.
Byla mrtvá.
Její srdce bylo vytržené z hrudi.
Krev byla všude.
Holčička byla znovu zabita.
Ach bože kdy to skončí?!
Look at me you will see
what the moon has done to me
I'm a child of the brightest of nights
Come to me you'll be free
of the trouble life can be
Into hell I will send your lost soul
I will drag you into darkness
Podívej se na mě a uvidíš,
co se mnou měsíc udělal.
Jsem dítě nejjasnějších nocí.
Pojď ke mně, budeš volný
od problémů co život nese.
Tvoji ztracenou duši pošlu do pekla.
Stáhnu tě do tmy.
The moon I see
oh the moon I feel
How many nights we spent together
You are my life
my most trusted friend
I am only what you have made me
The stars all shine in owe of you
The oceans heed thy call
And I am just a servant to thy will
The kingdom of the night is yours
So guide me on my way
Show me life to end and I obey
Měsíc vyšel.
Oh cítím Měsíc.
Kolik nocí jsme strávili spolu?
Ty jsi můj život,
můj nejlepší přítel.
Já jsem jen to, co jsi ze mě udělal.
Všechny hvězdy pro tebe září.
Oceány se ohlíží za tvým voláním.
A já jsem jen sluha tvé vůle.
Království noci je tvé.
Tak veď mě na mé cestě.
Ukaž mi konec života a já budu poslouchat.
Father take this heart I bring
father are you proud?
I your son the chosen one
have heard your call again
Otče vzal jsem srdce a přinesl ti jej.
Jsi na mne pyšný?
Já, tvůj vyvolený syn
jsem znovu vyslyšel tvé volání.
Look at me you will see
what the moon has done to me
I'm a child of the brightest of nights
Come to me you'll be free
of the trouble life can be
Into hell I will send your lost soul
Podívej se na mě a uvidíš,
co se mnou měsíc udělal.
Jsem dítě nejjasnějších nocí.
Pojď ke mně, budeš volný
od problémů co život nese.
Tvoji ztracenou duši pošlu do pekla.
Look at me you will see
what the moon has done to me
I'm a child of the brightest of nights
Come to me you'll be free
of the trouble life can be
Into hell I will send your lost soul
I will drag you into darkness
Podívej se na mě a uvidíš,
co se mnou měsíc udělal.
Jsem dítě nejjasnějších nocí.
Pojď ke mně, budeš volný
od problémů co život nese.
Tvoji ztracenou duši pošlu do pekla.
Stáhnu tě do tmy.

Text přidal mantos

Text opravil Scoth

Video přidal Scoth

Překlad přidal Lexiss

Překlad opravil Scoth

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into the Enchanted Chamber

Reklama

Timeless Miracle texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.