Playlisty Kecárna
Reklama

Into the Enchanted Chamber - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Brothers and sisters we pilgrims of our destiny
Open up your mind and see the truth
We've come for the cleansing to purify our hearts and beliefs
To the well of souls we come again
Bratři a sestry, my poutníci našeho osudu
Otevřete svou mysl a zříte pravdu
Přišli jsme se očistit, očistit naše srdce a víru
Do studny duší se znovu navracíme
We turn our backs to modern life bigotry and hate
We praise the new sunrise
Otáčíme se zády k bigotnosti a nenávisti moderního života
Velebíme nové svítání
Dreamers and thinkers we challenge the world that we despise
Gaze into the lake of tears tonight
History teach us but mankind won't learn from the mistakes
Hatred shape the choices that she makes
Snílci a myslitelé, vyzýváme svět, kterým opovrhujeme
Dnes v noci hleďte do jezera slz
Historie nás učí, ale lidstvo se nepoučí z chyb
Nenávist utváří volby, které provádí
Into the womb of mother earth the cradle of all life
We turn our pleading eyes

Do lůna matky země, kolébky všeho života
Otáčíme své prosící oči
To the wind and the water to fire and the chamber of our lies
We have come to pay a tribute to the pagan way of life
To the earth and the mountains to the valley of the dead we all have come
To cleans the mind and body of the evil in this world
Větru a vodě, ohni a komnatě našich lží
Jsme přišli vzdát hold pohanskému způsobu života
Zemi a horám, v údolí mrtvých jsme všichni přišli
Očistit mysl a tělo od zla tohoto světa
The heavens are burning the oceans are rising overhead
Thrown we are into the lion's den
Darkness will follow the wake of destruction that we bring
So that we can start to build again
Nebesa hoří, oceány se zvedají nad hlavu
Jsme hozeni do jámy lvové
Temnota bude následovat probuzení destrukce, které přinášíme
Abychom mohli znovu začít budovat
We turn our backs to modern life bigotry and hate
We praise the new sunrise
Otáčíme se zády k bigotnosti a nenávisti moderního života
Velebíme nové svítání
[Repeat chorus] [Opakovat refrén]
Fear not what you feel, death is not the ending
Cause dying is the key to life
Returning to what were, the cycle near completion
The wheel of life goes on and on and on
Neboj se toho, co cítíš, smrt není konec
Protože umírání je klíčem k životu
Návrat k tomu, co bylo, cyklus je téměř uzavřen
Kolo života jde dál a dál a dál
Into the womb of mother earth the cradle of all life
We turn our pleading eyes
Do lůna matky země, kolébky všeho života
Otáčíme své prosící oči

Text přidal fakn95

Video přidal Scoth

Překlad přidala Moonscream

Překlad opravila Moonscream

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Into the Enchanted Chamber

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.