Playlisty Kecárna
Reklama

Higher, Higher - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Uh, stress is cruel, fame's a lie
But you're special, on every level
Success is cool, money is fine
But you're special, another level
Uh, stres je krutý, sláva je lež
Ale ty jsi výjimečná v každém ohledu
Úspěch je bezva, peníze jsou fajn
Ale ty jsi výjimečná, to je jiná úroveň

Listen
I see the man, they wanna touch ya
That's when I tell 'em, "Uh-uh"
I guess I am a jealous lover
'Cause I ain't sharin' with another

Poslouchej
Vidím muže, chtějí se tě dotýkat
Tehdy jim říkám: "Uh-uh"
Asi jsem žárlivý milenec
Protože se s nikým nedělím

Stress is cruel, fame's a lie
But you're special, on every level
Success is cool, and money is fine
But you're special, another level

Uh, stres je krutý, sláva je lež
Ale ty jsi výjimečná v každém ohledu
Úspěch je bezva, peníze jsou fajn
Ale ty jsi výjimečná, to je jiná úroveň

I guess you can say I was lovestruck
I met you, you was with your brother
I had to go and get my cousin
Tell a joke and then say, "What's up?"
We both danced to "Lucky Star"
Eyeing each other, then we're laughin'
I might as well have been some butter
Melting all over, girl, what?
Ooh, you are that thunder, lightnin'
I need it to get out the darkness
My body told me I was done, but
I think it meant to say in trouble

Asi můžeš říct, že mě láska zasáhla jako blesk
Potkal jsem tě, byla jsi se svým bratrem
Musel jsem jít vyzvednout bratrance
Říct vtip a pak se zeptat: "Co je?"
Tančili jsme spolu na píseň "Šťastná hvězda"
Prohlíželi jsme si jeden druhého, pak jsme se smáli
Mohl jsem být klidně kostkou másla
Co se rozpouští, holka, cože?
Ooh, ty jsi ten hrom a blesk
Potřebuju je, abych unikl tmě
Mé tělo mi řeklo, že mám dost, ale
Myslím, že tím chtělo říct, že jsem v průšvihu
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého

You said get used to change
Nothing would be the same
And we're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
To them we might look strange
It's somethin' you can't explain
And we're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher

Řekla jsi, ať si zvyknu na změny
Nic nezůstane stejné
A my šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Ostatním možná připadáme divní
Tohle se zkrátka nedá vysvětlit
A my šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Stress is cruel (stress is cruel)
Fame's a lie (fame's a lie)
But you're special (but you're special)
On every level (on every level)
Success is cool (success is cool)
And money is fine (money is fine)
But you're special (but you're special)
Another level (another level)
Uh, stres je krutý (stres je krutý)
Sláva je lež (sláva je lež)
Ale ty jsi výjimečná (ale ty jsi výjimečná)
V každém ohledu (v každém ohledu)
Úspěch je bezva (úspěch je bezva)
Peníze jsou fajn (peníze jsou fajn)
Ale ty jsi výjimečná (ale ty jsi výjimečná)
To je jiná úroveň (jiná úroveň)

Sugar
If it's for you, it can't be any old thing
Ayy, sugar
If it's for you, it can't be any old thing
Hey
If it's for you, it can't be any old thing
It can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
I said come on
If it's for you, it can't be any old thing
I said, sugar, come on
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing
If it's for you, it can't be any old thing

Miláčku
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Aj, miláčku
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Hej
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Řekl jsem no tak
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Řekl jsem, miláčku, no tak
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
Pokud jde o tebe, nemůže to být nic starého
You said get used to change
Nothing would be the same
And we're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
To them we might look strange
It's somethin' you can't explain
And we're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
We're climbing, more to gain
Gettin' higher, higher, higher
Higher, higher, higher
Ooh, higher, higher, higher
Řekla jsi, abych si zvykl na změny
Nic nezůstane stejné
A my šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Ostatním možná připadáme divní
Tohle se zkrátka nedá vysvětlit
A my šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Šplháme, můžeme získat víc
Stoupáme výš, výš, výš
Výš, výš, výš
Ooh, výš, výš, výš

Text přidala Odbornik1

Video přidal Kominik155

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Man of the Woods

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.