Playlisty Kecárna
Reklama

No More - text, překlad

[MICHAEL]
No more
Walking up six flights of stairs
Or throwing down the key
Because there is no buzzer
MICHAEL
Už nie viac
chodenia po šiestich schodištiach
alebo hádzania kľúčov
pretože nemám zvonček
No more
Walking thirteen blocks
With thirty pounds of laundry
In the fuckin' dead of Winter
Už žiadne
Chodenie cez trinásť ulíc
s 10 kilami bielizne
v zatratenej zime
No more
Faulty wiring
No more
Painted floors
Už nie viac
Chybnej inštalácie
Už žiadne
posprejované chodníky
No more
Spitting out my Ultra Brite
On top of dirty dishes
In the one and only sink
Už žiadne pľuvance zubnej pasty
na kopu špinavého riadu
do jedného a jediného umývadla
Hello, to my walk in closets
Tidy as Park Avenue
Hello, my butcher block table
I could get used
I could get used
I could get used to you...
Vitaj, prechádzka po šatníku
upravený ako Park Avenue
Vitaj, môj mäsiarsky stôl
Na teba by som si zvykol
Na teba by som si zvykol
Na teba by som si zvykol...
No more
Climbing over sleeping people
Before you get out the door
Of your own building
Už žiadne
lezenie cez spiacich ľudí
predtým než vyjdeš
von z vlastného domu
[MICHAEL & JON]
No more
MICHAEL&JON
Už nikdy viac
[MICHAEL]
Noxious fumes
From gas heaters that are illegal
MICHAEL
Škodlivé výpary
Z plynových ohrievačov ktoré sú ilegálne
[JON]
Or will blow up while you are sleeping
JON
alebo že by vybuchol počas toho ako spáš
[MICHAEL & JON]
Ohhh!
MICHAEL&JON
Ohhh!
[MICHAEL]
No more
MICHAEL
Už nikdy
[JON]
Leaky ceilings
JON
Deravé stropy
[MICHAEL]
No more
MICHAEL
Už žiadne
[JON]
Holes in the floor
JON
Diery v podlahe
[MICHAEL & JON]
No more
MICHAEL&JON
Už žiadne
[JON]
Taking a shower in the kitchen
While your roommate's eating breakfast
JON
Sprchovanie v kuchyni
kým tvoj spolubývajúci raňajkuje
[MICHAEL & JON]
And you're getting water on his corn flakes
MICHAEL&JON
A ty mu striekaš vodu do cornfleksov
Hello, to shiny new parquet wood floors
As waxed as a wealthy girl's legs
Hello, dear Mister Dishwasher

Vitajte žiarivá drevená parketová podlaha
navoskovaná ako nohy bohatých dievčat
Vitaj, milovaná umývačka
[MICHAEL]
I could get used [JON]
I could get used...
I could get used
I could get used...
I could get used to you To you...
[JON]
No more
Exotic
MICHAEL
Zvykol by som si
Zvykol by som si
Zvykol by som si
Zvykol by som si
Zvykol by som si na teba
JON
Už žiadna
Exotika
[MICHAEL]
No more
Neurotic
MICHAEL
Už žiadne
neurotiká
[MICHAEL & JON]
No more
Anything but pleasantly robotic
MICHAEL&JON
Už nikdy
nič iné len príjemné prístroje
[MICHAEL]
We're moving on up [JON]
We're moving on up
To the East side
To the East Side
[MICHAEL & JON]
To a deluxe apartment
In the sky!
MICHAEL
Sťahujeme sa vyššie
Sťahujeme sa vyššie
na východnú stranu
na východnú stranu
MICHAEL&JON
Do luxusnejšieho bytu
V oblakoch!
[JON (SPOKEN)]
What's that?
JON
Čo je to?
[MICHAEL (SPOKEN)]
Oh, come on
Hold on, breathe
MICHAEL
Oh, no tak
Vydrž, dýchaj
[JON (SPOKEN)]
Uhhh!
JON
Uhhh
[MICHAEL (SPOKEN)]
Easy...
MICHAEL
Pokoj
[JON (SPOKEN)]
What are you doing?
JON
Čo to robíš?
[MICHAEL (SPOKEN)]
It's him
Ah, hold the phone
MICHAEL
TO je on
Ah, podrž telefón
[MICHAEL & JON]
Hello, to dear Mister Doorman
Who looks like Captain Kangaroo
Hello dear fellow, and how do you do?
MICHAEL&JON
Zdravím, milý vrátnik
ktorý vyzerá ako kapitán Kangaroo
Zdravím chlape, ako to ide?
[MICHAEL]
I could get used [JON]
I could get used...
Even seduced
Even seduced...
[MICHAEL & JON]
I could get used to you!
Ow!
Oh, yeah!
MICHAEL
Zvykol by som si
Zvykol by som si
Dokonca zvládol
Dokonca zvládol
MICHAEL&JON
Zvykol by som si na teba!
Ow!
Oh áno!

Text přidala monchinella

Překlad přidala monchinella

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Tick Tick ...Boom! texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.