Playlisty Kecárna
Reklama

Louder Than Words - text, překlad

Why do we play with fire?
Why do we run our finger through the flame?
Why do we leave our hand on the stove
Although we know we're in for some pain?
Prečo sa zahrávame s ohňom?
Prečo prechádzame prstami cez plameň?
Prečo nechávame svoju ruku na variči
aj keď vieme že nám spôsobí bolesť?
Oh, why do we refuse to hang a light
When the streets are dangerous?
Why does it take an accident
Before the truth gets through to us?
Prečo odmietame chodiť vo svetle
keď ulice sú nebezpečné?
Prečo potrebujeme nehodu
aby sme si priznali pravdu?
Cages or wings
Which do you prefer?
Ask the birds
Fear or love, baby?
Don't say the answer
Actions speak louder than words
Klietky alebo krídla
Čo preferuješ?
Opýtaj sa vtákov
Strach alebo láska, zlatko?
Neodpovedaj
Skutky hovoria hlasnejšie ako slová
Why should we try to be our best
When we can just get by and still gain?
Why do we nod our heads
Although we know
The boss is wrong as rain?
Prečo by sme sa mali snažiť byť čo najlepšími
keď môžme len prežívať a stále získavať?
Prečo prikyvujeme
aj keď vieme
že šéf nemá vôbec pravdu?
Why should we blaze a trail
When the well worn path
Seems safe and so inviting?
How as we travel, can we
See the dismay
And keep from fighting?
Prečo by sme mali ísť po chodníku
keď vyšliapaná cestička
sa zdá tak bezpečne lákavá?
Ako to že keď cestujeme, vidíme
hrúzu a zdržiavame sa od konfliktov?
Cages or wings?
Which do you prefer?
Ask the birds
Fear or love, baby?
Don't say the answer
Actions speak louder than words
Klietky alebo krídla
Čo preferuješ?
Opýtaj sa vtákov
Strach alebo láska, zlatko?
Neodpovedaj
Skutky hovoria hlasnejšie ako slová
What does it take
To wake up a generation?
How can you make someone
Take off and fly?
Čo treba spraviť
aby sme zobudili generáciu?
Ako niekoho naučiť
vzlietnuť a lietať?

If we don't wake up
And shake up the nation
We'll eat the dust of the world
Wondering why, why
Ak sa nezobudíme
a nezatrasieme národom
Budeme jesť prach zeme
a uvažovať prečo prečo?
Why do we stay with lovers
Who we know, down deep
Just aren't right?
Why would we rather
Put ourselves through Hell
Than sleep alone at night?
Prečo zostávame s milencami
keď v duši vieme
že niesu tí praví?
Prečo by sme si radšej
prešli peklom
ako spať v noci osamote?
Why do we follow leaders who never lead?
Why does it take catastrophe to start a revolution?
If we're so free, tell me why?
Someone tell me why
So many people bleed?
Prečo nasledujeme lídrov ktorí nás nikam nevedú?
Prečo potrebujeme katastrofu aby sme začali s revolúciou?
Ak sme naozaj takí slobodní, povedzte prečo?
Povedzte mi niekto prečo
toľko veľa ľudí krváca?
Cages or wings?
Which do you prefer?
Ask the birds
Fear or love, baby?
Don't say the answer
Actions speak louder than
Louder than, louder than
Louder than, louder than
Klietky alebo krídla
Čo preferuješ?
Opýtaj sa vtákov
Strach alebo láska, zlatko?
Neodpovedaj
Skutky hovoria hlasnejšie ako slová
Skutky hovoria hlasnejšie ako slová
Cages or wings?
Which do you prefer?
Ask the birds
Fear or love baby?
Don't say the answer
Actions speak louder
Louder than, louder than, ooh
Klietky alebo krídla
Čo preferuješ?
Opýtaj sa vtákov
Strach alebo láska, zlatko?
Neodpovedaj
Skutky hovoria hlasnejšie ako slová, oooh
They speak louder
Louder than, louder than, ooh
Actions speak louder than
Hovoria hlasnejšie,
hlasnejšie ako, hlasnejšie ako, ohh
Skutky hovoria hlasnejšie ako slová

Text přidala monchinella

Překlad přidala monchinella

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Tick Tick ...Boom! texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.