Playlisty Kecárna
Reklama

Until The Hellhounds Sleep Again - text, překlad

playlist Playlist
Years of great plenty
Throughout the land of sin
With only faith at stake
And so much more to win
Now, wouldn't Lord allow us a little fun?
Roky velké hojnosti
Skrz zemi hříchu
S vytyčenou vírou
A tolik co jde vyhrát
Nyní, neměl by nám Pán povolit trochu zábavy?
Until the hellhounds sleep again Dokud pekelní psi ještě spí
Now you're soaked with water
That your wings just won't repel
But on your little crooked streak
You dry them up to Hell
Until the Sunday bells are calling you
Nyní jsi promočen vodou
Co tvá křídla neodpudí
Však na tvé malé křivolaké cestě
Je usušíš v Pekle
Dokud tě nedělní zvony volají
Until the hellhounds sleep again Dokud pekelní psi ještě spí
You enter the night in your Devil-black suit
Well, we all need a little taste of that forbidden fruit
And in the night Satan is divine
Otevřel jsi noc v tvém ďábelském hávu
Všichni potřebujeme okusit toho zakázaného ovoce
A v tuto noc je Satan božským
Until the hellhounds sleep again Dokud pekelní psi ještě spí
Your path leads to nowhere and nothing is your trade
Your faith barely lasts until the church bells fade
I sincerely wish you better luck tonight
Tvá cesta vede nikam, a nic je tvým řemeslem
Tvá víra trvá sotva dokud utichnou kostelní zvony
A upřimně ti přeju, že dnes večer se ti bude více dařit
Until the hellhounds sleep again Dokud pekelní psi ještě spí
Though the colonnades of faith with you
It's what i see, it's what i love, it's what i do
And now the columns are falling on you
But it the colonnades of faith, we're passing through
Skrz stromořadí víry s tebou
To nyní vidím, to nyní miluji, to nyní dělám
A teď na tebe padají zástupy
Však to stromořadí víry, tím projdeme

Text přidala MissH

Videa přidal DevilDan

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Amanethes

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.