Playlisty Kecárna
Reklama

Humans Dust - text, překlad

playlist Playlist
Paralysis, atrophia of will, manipulation
Lies sippings from mouth of hypocrite
Your body is your enemy
Ochrnutí, atrofia vůle, manipulace
Lži usrkávají z úst pokrytce
Tvé tělo je tvůj nepřítel
Never to remember
Never to known you handle everything
Nikdy si nepamatuj
Nikdy nevěz, že zvládneš všechno
You crawling in dust
And the dust you will become
Always confused by everything
The sick imagination
Plazíš se v prachu
A prachem se staneš
Vždycky zmeten vším
Zvrácená fantazie
Shatter ego, another death
So scream in anguish
What happened to deserve all this?
Rozbité ego, další mrtvý
Tak křič v mukách
Co se stalo, že si zaslouží tohle všechno?
You're thy only one list in the world
Of screaming, shapeless pictures
Another image of your sick world
Of your healthy mind
Jsi jenom jeden list ve světě
Křičící, beztvaré obrázky
Další obraz tvého zvráceného světa
Tvé zdravé mysli
Undead, illusions of being
The bottom is there, where I am
Nemrtvý, iluze bytí
Dno je tady, kde jsem já
Lust for temptation and betray
And dying unaware of my own existence
Touha po pokušení a zradě
A umírající neví o mé vlastné existenci

Text přidal Metalizer123

Video přidal Metalizer123

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neurotic World of Guilt

Reklama

Thy Disease texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.