Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

The Nihilist followed me along my path.
The Nihilist spoke to me.
“You’ve come so far, O Wanderer
Only to fall to me.

“I am the Nihilist.
And I will tell you of this world.
I am the Nihilist.
And I will shatter your world.

“Nothing lasts forever but the hope that it would.
Nothing you endeavour ever shines like it should.
Look into the mirror, look to the dawn.
All that you see will one day be gone.

“You’ve come so far, Wanderer.
With such a burden in tow.
It all will end in madness.
This you must surely know?

“Is every step not a mountain?
Does the wind not cut to the soul?
It will all end in sadness.
Why endeavour at all?”

I felt the death in his voice.
I felt the decay in his words.
But it slid off like mountain snow;
I’d been here before.
Before I’d taken up the urns.
Before I’d taken up the cause.
When I myself had burned down
To smouldering ash.

From the white-hot coals
At the base of my soul,
I thank the celestia.

For those refusing to tire
Heaving bellows of the fire,
Who stoked my dying heart.

“Listen to me, O Nihilist.
I will tell you what I have seen of this Earth.

When I’ve had so much death in my time,
What can one do but celebrate
What little time there is to exist,
What vibrant life burns in those around us.

‘Nothing lasts forever,’
Said the black hole to the star.
Look into the mirror,
See the black hole that you are.

If every step is a mountain,
enjoy the fucking view.
And see the miles you’ve traveled
stretching out below you.

If nothing is forever,
We are roaring stars.
All that we endeavour
Is all of who we are.

Life is churning chaos
Life is roaring fire
All that we endeavour
Is all of who we are.

Text přidal Naradan

Video přidal FalkonetCZ

Nihilista mě sledoval na mé cestě.
Nihilista ke mě promluvil.
"Ušel jsi takovou dálku, Ó Poutníku
Jen aby jsi padl přede mnou."

"Já jsem Nihilista.
A povím ti o tomhle světě.
Já jsem Nihilista.
A roztříštím tvůj svět."

"Nic netrvá věčně až na naději, že by mohlo.
Nic, o co se kdy snažíš, nezáří tak jasně, jak by mělo.
Podívej se do zrcadla, pohleď na úsvit.
Vše co vidíš bude jednoho dne pryč."

"Ušel jsi takovou dálku, Poutníku.
S takovým břemenem v závěsu.
To vše skončí šílenstvím.
To určitě musíš vědět?"

"Není každý krok jako hora?
Nezařezává se vítr do duše?
To vše skončí smutkem.
Proč se vůbec snažit?"

Cítíl jsem v jeho hlase smrt.
Cítil jsem v jeho slovech hnilobu.
Ale sjelo to ze mě jako horský sníh;
Tady už jsem byl.
Předtím než jsem přebral urny.
Předtím než jsem přebral příčinu.
Když jsem se já sám spálil
Na doutnající popel.

Z doběla rozžhavených uhlíků
Ze základů mé duše,
Děkuji nebesům.

Za ty, kteří se odmítali unavit
Měchy živili oheň,
Kteří přiložili do mého umírajícího srdce.

"Poslouchej mě, Ó Nihilisto.
Řeknu ti o tom, co jsem na téhle Zemi viděl."

Když jsem měl tolik smrti za mého času,
Co může jeden dělat, než oslavovat
To málo času, ve kterém existujeme,
To jak život hoří v těch kolem nás.

"Nic netrvá věčně,"
Řekla černá díra hvězdě.
Pohled do zrcadla,
Pohleď na tu černou díru, kterou jsi.

Jestli je každý krok hora,
tak si užij ten zkurvený pohled.
A pohleď na ty míle, které jsi urazil,
jak se roztírají pod tebou.

Pokud nic není navždy,
Jsme bouřlivé hvězdy.
To o co se snažíme
Z nás dělá to, co jsme.

Život je vířící chaos
Život je bouřlivý oheň
To o co se snažíme
Z nás dělá to, co jsme.

Překlad přidal FalkonetCZ

Překlad opravil FalkonetCZ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.