Kecárna Playlisty
Reklama

All I Need To Know - text, překlad

playlist Playlist
You could read a million pages, know the words and all the phrases.
You could try to turn a lie into the truth.
You can live to be a hundred, memorizin' every number.
You could even put a man on the moon.
And the science of the heart is sometimes lost on me.
But I'm following this feeling!
Můžeš přečíst miliony stránek, znát slova
a všechny fráze.
Můžeš zkusit otočit lež k pravdě.
Můžeš žít sto let, pamatovat si každé číslo.
Můžeš dokonce poslat člověka na měsíc.
A věda srdce je ve mně někdy ztracená.
Ale já následuji tento pocit!
I don't know why, it's so hard to swallow our pride!
And I don't know how many wrongs make a right.
I don't know the reason.
Sometimes it just feels so, good to cry!
And I don't know which way the wind will blow.
But You're here with me.
And that's All I Need To Know!
Nevím proč, je to tak těžké spolknout naši hrdost!
A nevím jak moc křivd udělá dobro.
Neznám důvod.
Někdy to tak prostě je, dobré k pláči!
A já nevím, kterým směrem bude vítr foukat.
Ale jsi tu se mnou.
A to je všechno, co potřebuji vědět!
There's a moment in the morning, when I feel the most alone
But then I hear Your voice, whispering my name.
It's like a wave of understanding and I never could of planned it
When the questions, and doubts all fade away.
Je tu ráno chvíle, kdy se cítím nejvíce sám
Ale potom uslyším tvůj hlas, šeptající mé jméno.
Je to jako vlna porozumění a já ji nikdy
neplánoval
Když všechny otázky a pochybnosti vyblednou pryč.
I don't know why, it's so hard to swallow our pride!
And I don't know how many wrongs make a right.
I don't know the reason.
Sometimes it just feels so, good to cry!
And I don't know which way the wind will blow.
But You're here with me.
And that's All I Need To Know!
Nevím proč, je to tak těžké spolknout naši hrdost!
A nevím jak moc křivd udělá dobro.
Neznám důvod.
Někdy to tak prostě je, dobré k pláči!
A já nevím, kterým směrem bude vítr foukat.
Ale jsi tu se mnou.
A to je všechno, co potřebuji vědět!
I figured it out, You turned me around at the speed of light.
All that I ever needed to know was in your eyes.
Přišel jsem na to, otočila jsi mě dokola rychlostí světla.
Vše, co jsem kdy potřeboval vědět, bylo ve tvých očích.
I don't know why, it's so hard to swallow our pride.
And I never count all the stars in the sky.
I don't know the reason.
Sometimes it just feels so, good to cry!
And I don't know which way the wind will blow.
But you're here with me.
And that's All I Need To Know!
Nevím proč, je to tak těžké spolknout naši hrdost!
A nikdy nespočítám všechny hvězdy na obloze.
Neznám důvod.
Někdy to tak prostě je, dobré k pláči!
A já nevím, kterým směrem bude vítr foukat.
Ale jsi tu se mnou.
A to je všechno, co potřebuji vědět!
That's all I need to know!
That's all I need to know.
All I need to know!
To je všechno, co potřebuji vědět!
To je všechno, co potřebuji vědět!
Všechno, co potřebuji vědět!

Text přidala NikkiCoffee

Text opravil Maty48

Videa přidali NikkiCoffee, alicka18

Překlad přidala Dracie

Překlad opravil Maty48

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The End Is Where We Begin

Reklama

Thousand Foot Krutch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.