Playlisty Kecárna
Reklama

No Tears - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

So long I've waited, patiently
Did what I was told was best for me
Blindly I'd follow, trustingly
And never question why
Unaware of the power inside of me
It was a gift of love that was meant to be
Something shared with the world, faithfully
It was my only dream
Tak dlouho čekám, trpělivě
Udělat to, co mi bylo řečeno, bylo pro mě nejlepší
Slepo bych následovala, důvěrně
a nikdy bych se neptala proč
Nevědomá síly uvnitř mě
Byl to dar lásky, který měl být
něčím sdíleným se světem, věrně
Byl to můj jediný sen
No tears to cry,
No sad goodbyes
I'm spreading my wings and I'm ready to fly
No tears to shed,
Only happiness ahead
This millennium will be my time to be free
Neronit žádné slzy,
žádné smutné loučení
Roztahují svá křídla a jsem připravená létat
Nepřelívat žádné slzy,
jen štěstí před sebou
Toto tisíciletí bude mým časem být svobodnou
Through it all I have grown, no regrets
I can say I've learned my lesson well
The struggle and pain I won't forget
It's made a mark on me
But with all of the strength I possess
I've gotta go for the chance of a life so sweet
No doubt in my mind, I am blessed
I'm gonna live my dream
Přes to všechno jsem vyrostla, žádné litosti
Mohu říct, že jsem se naučila mou lekci dobře
Boj a bolest, na kterou nezapomenu
Poznačilo mě to
ale s veškerou silou, kterou vlastním
musím jít za šanci na život tak sladkým
Žádná pochybnost v mé mysli, jsem požehnaná
Budu žít svůj sen
No tears to cry,
No sad goodbyes
I'm spreading my wings and I'm ready to fly
No tears to shed,
Only happiness ahead
This millennium will be my time to be free
Neronit žádné slzy,
žádné smutné loučení
Roztahují svá křídla a jsem připravená létat
Nepřelívat žádné slzy,
jen štěstí před sebou
Toto tisíciletí bude mým časem být svobodnou
No, no, no tears...
Oooh I wanted it so bad I could cry
No, no, no tears
But when I got it, it wasn't right
No, no, no tears
It was somebody else's vision of me
No, no, no tears
And now I'm gonna live mine
Ne, ne, žádné slzy
Och, chtěla jsem to tak špatně, že bych plakala
Ne, ne, žádné slzy
Ale když jsem to dostala, nebylo to správné
Ne, ne, žádné slzy
Byla to někoho jiného vize o mně
Ne, ne, žádné slzy
A teď budu žít po mém
No tears to cry,
No sad goodbyes
I'm spreading my wings and I'm ready to fly
No tears to shed,
Only happiness ahead
This millennium will be my time to be free
Neronit žádné slzy,
žádné smutné loučení
Roztahují svá křídla a jsem připravená létat
Nepřelívat žádné slzy,
jen štěstí před sebou
Toto tisíciletí bude mým časem být svobodnou

Text přidala summer

Text opravil JOHNY

Video přidal CrusaderPaja

Překlad přidal JOHNY

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ready To Fly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.