Playlisty Kecárna
Reklama

It's Alright - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's alright, everything is gonna be alright
It's alright, everything is gonna be alright
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
When I think about life
Something creeps in my mind
Saying, "it's time for a change"
Pointin' fingers, no doubt
I'm just wasting my time
Looking for someone to blame
For all the hate and abuse
How can I face the truth
If I don't open my eyes
And let it get to me, and get to you
Let's come together and start a new
Když přemýšlím o životě
něco straší v mé mysli
říkajíc, "je čas pro změnu"
Ukazování prsty, nepochybně
Jenom ztrácím čas
hledáním někoho koho bych obvinila
pro veškerou nenávist a zneužívání
Jak můžu čelit pravdě
pokud neotevřu oči
a nedovolím, aby přišla ke mně a k tobě
Pojďme spolu a začněme znovu
If we try, make a change
We'll survive and then we can say
It's gonna be alright
Pokud se pokusíme, udělat změnu
přežijeme a pak můžeme říci
že všechno bude v pořádku
It's alright, everything is gonna be alright
It's alright, everything is gonna be alright
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
It's just a matter of time
Can't ignore all the signs
Gotta do what ever it takes
Teach the children at home
Before they're out on their own
And making the same mistakes
The time is tickin' away
We gotta start today
And try to make it right
So let it get to me and get to you
If we come together, how can we lose
Je to jen otázka času
Nemohu ignorovat všechny znaky
Musím to udělat za každou cenu
Učit děti doma
předtím než budou žít sami po svém
a dělat stejné chyby
Čas běží
Musíme začít dnes
a zkusit to udělat správně
tak nech to přijít ke mně i k tobě
Jdeme-li spolu, jak můžeme přehrát?
If we fall on our knees and pray
We've got to believe
It's gonna be alright
Pokud padneme na kolena a budeme se modlit
musíme věřit
že všechno bude v pořádku
It's alright, everything is gonna be alright
It's alright, everything is gonna be alright
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
It's alright, it's alright, everything is gonna be alright Je to v pořádku, je to v pořádku, všechno bude v pořádku
It's alright, everything is gonna be alright
It's alright, everything is gonna be alright
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku
Je to v pořádku, všechno bude v pořádku

Text přidala summer

Text opravil JOHNY

Video přidal JOHNY

Překlad přidal JOHNY

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ready To Fly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.