Playlisty Kecárna
Reklama

Intoxicated - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Music, wine and candlelight
You know how to please me
The way you walk - the way you talk
Something turns me on
Hudba, víno a světlo svíce
Víš jak mě potěšit
Způsob jakým chodíš - způsob jakým říkáš
Něco mě rajcuje
You stopped my tears from falling
And showed me how to smile
When I'm close to you there's nothing else
That I would rather do
Zastavil si mé slzy před pádem
a ukázal mi jak se smát
Když jsem blízko tebe, není nic jiného
co bych dělala raději
One on one - it's tender love
I'm yearning for your touch
Your sweet caress, your gentleness
Is what I'm dreaming of
Jeden na jednoho - je to něžná láska
Dychtím po tvém dotyku
Tvé sladké pohlazení, tvoje jemnost
je to o čem sním
Intoxicated - I'm addicted
My feet are losing ground
Intoxicated - I'm attracted
You turn me inside out
Intoxicated - I'm devoted
When you touch my soul
Intoxicated - now I know that
I'm burning for your love!
(I can never get enough - intoxicated)
Opilá - jsem závislá
Ztrácím zem pod nohama
Opilá - jsem přitahována
Otáčíš mě naopak
Opilá - jsem oddaná
Když se dotýkáš mé duše
Opilá - teď to vím
Hořím za tvou láskou!
(Nikdy nemám dost - opilá)
When you kiss me I'm in heaven
You make loving fun
It's pure delight - you do me right -
You know how to love me...
Když mě políbíš na obloze
Vytváříš láskyplnou zábavu
Je to čisté potěšení - děláš mě správnou -
víš jak mě milovat...
Intoxicated - I'm addicted
My feet are losing ground
Intoxicated - I'm attracted
You turn me inside out
Intoxicated - I'm devoted
When you touch my soul
Intoxicated - now I know that
I'm burning for your love!
(I can never get enough - intoxicated)
Opilá - jsem závislá
Ztrácím zem pod nohama
Opilá - jsem přitahována
Otáčíš mě naopak
Opilá - jsem oddaná
Když se dotýkáš mé duše
Opilá - teď to vím
Hořím za tvou láskou!
(Nikdy nemám dost - opilá)
Shower me with your love
You know what I want
No, I can't get enough - take my heart...
I'm addicted to your love!
Posyp mě svou láskou
Ty víš co chci
Ne, nemám dost - vezmi si mé srdce
Jsem závislá na tvojí lásce!
Intoxicated - I'm addicted
My feet are losing ground
Intoxicated - I'm attracted
You turn me inside out
Intoxicated - I'm devoted
When you touch my soul
Intoxicated - now I know that
I'm burning for your love!
(I can never get enough - intoxicated)
Opilá - jsem závislá
Ztrácím zem pod nohama
Opilá - jsem přitahována
Otáčíš mě naopak
Opilá - jsem oddaná
Když se dotýkáš mé duše
Opilá - teď to vím
Hořím za tvou láskou!
(Nikdy nemám dost - opilá)

Text přidala summer

Text opravil JOHNY

Video přidal DevilDan

Překlad přidal JOHNY

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ready To Fly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.