Playlisty Akce
Reklama

I Apologize - text, překlad

playlist Playlist
I apologize for being faithless
I apologize we all have joy and pain
I apologize for life is not easy
We're only human
Omlouvám se za to, že nevěřím
Omlouvám se, že všichni máme radost a bolest
Omlouvám se, že život není snadný
Jsme jen lidské bytosti
I try to live my life being patient
I try to do it right
Sometimes I don't succeed
There's a guiding light to give me direction
when I'm standing in the dark
Snažím se trpělivě žít svůj život
Snažím se to udělat správně
Někdy neuspěji
Je tam vodící světlo, které mi dává směr
když stojím ve tmě
Do we have to fight each other
Can't we see the needs
Are we too blind to see
Listen to our hearts is what we need now
I'll be the first to say
Musíme bojovat navzájem?
Nevidíme potřebu?
Jsme příliš slepí abychom viděli?
Poslouchat naše srdce je to, co nyní potřebujeme
Budu mluvit první
I apologize for being faithless
I apologize we all have joy and pain
I apologize for life is not easy
We're only human
Omlouvám se za to, že nevěřím
Omlouvám se, že všichni máme radost a bolest
Omlouvám se, že život není snadný
Jsme jen lidské bytosti
Saying that we care is easy
But if we're never there it's like a broken vow
Open up your heart
Remember in life we reap what we sow
Mluvit, že máme zájem, je snadné
ale pokud tam nikdy nejsme, je to jako porušený slib
Otevři své srdce
pamatuj si, že v životě žneme to, co sejeme
Hiding from myself won't protect me
It's me nobody else who ends up as a fool
No more holding back
What I give I'll give it straight from my heart
Skrývání před sebou mě nezachrání
Jsem to já, nikdo jiný, kdo končí jako hloupá
Nikdy víc držení se zpět
Co dám budu dávat přímo z mého srdce
I apologize for being faithless
I apologize we all have joy and pain
I apologize for life is not easy
We're only human
Omlouvám se za to, že nevěřím
Omlouvám se, že všichni máme radost a bolest
Omlouvám se, že život není snadný
Jsme jen lidské bytosti
We've gotta make a change
Look into the mirror
We can turn around
Life isn't a one way street
Listen to your heart if you're lost and lonely
It will show you love
Musíme provést změnu
podívat se do zrcadla
Můžeme se otočit
život není jednosměrná ulice
Poslouchej své srdce, pokud jsi ztracen a osamělý
ukáže ti lásku
I apologize for being faithless
I apologize we all have joy and pain
I apologize for life is not easy
We're only human
Omlouvám se za to, že nevěřím
Omlouvám se, že všichni máme radost a bolest
Omlouvám se, že život není snadný
Jsme jen lidské bytosti

Text přidal JOHNY

Překlad přidal JOHNY

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ready To Fly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.