Playlisty Kecárna
Reklama

Heartbeat - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You came into my life and showed me how to feel
You covered me with love and you made me feel so real
I don't wanna lose your love - You're the only one I'm dreaming of
Let this feeling never end - You were heaven sent
Vstoupil jsi do mého života a ukázal mi jak se cítit
Pokryl jsi mě láskou a cítila jsem se opravdová
Nechci ztratit tvou lásku - jsi jedinej, o kterem sním
Nenechme tenhle pocit ukončit - byl jsi poslán nebem
Love is just a hearbeat away now here is my promise:
I'll take you to the moon and back
I'll light each star for you
Love is just a hearbeat away to you I'll swear - babe:
I'll let the snow fall down in June to make my dream come true that you'll be mine!
Láska je jen odchodem tlukotu srdce teď je tady můj slib:
Vezmu tě na měsíc a zpět
Zapálím každou hvězdu pro tebe
Láska je jen odchodem tlukotu srdce k tobě Budu přísahat - kotě:
Nechám padat sníh v červnu aby se splnil můj sen, že budeš můj!
I'll be there for you
You can always count on me
I don't wanna live without you (without your love - without you near by my side)
I just wanna spend my time - close to you
You make me feel so right
Let this feeling never end - You were heaven sent
Budu tam pro tebe
Můžeš se vždy spolehnout na mě
Nechci žít bez tebe (bez tvojí lásky - bez tebe po mém boku)
Jenom chci trávit můj čas - blízko tebe
Cítím se s tebou dobře
Nenechme tenhle pocit ukončit - byl jsi poslán nebem
Love is just a hearbeat away now here is my promise:
I'll take you to the moon and back
I'll light each star for you
Love is just a hearbeat away to you I'll swear - babe:
I'll let the snow fall down in June to make my dream come true that you'll be mine!
Láska je jen odchodem tlukotu srdce teď je tady můj slib:
Vezmu tě na měsíc a zpět
Zapálím každou hvězdu pro tebe
Láska je jen odchodem tlukotu srdce k tobě Budu přísahat - kotě:
Nechám padat sníh v červnu aby se splnil můj sen, že budeš můj!
You came and changed my life cause you showed me:
honesty, true love and dignity
It's so amazing
It's so sweet
It feels like heaven
Přišel jsi a změnil můj život, protože jsi mi ukázal:
poctivost, pravou lásku a důstojnost
Je to také úžasné
Je to také sladké
Je to jak nebo
Love is just a hearbeat away now here is my promise:
I'll take you to the moon and back
I'll light each star for you
Love is just a hearbeat away to you I'll swear - babe:
I'll let the snow fall down in June to make my dream come true that you'll be mine!
Láska je jen odchodem tlukotu srdce teď je tady můj slib:
Vezmu tě na měsíc a zpět
Zapálím každou hvězdu pro tebe
Láska je jen odchodem tlukotu srdce k tobě Budu přísahat - kotě:
Nechám padat sníh v červnu aby se splnil můj sen, že budeš můj!

Text přidal JOHNY

Video přidal JOHNY

Překlad přidal JOHNY

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ready To Fly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.