Playlisty Kecárna
Reklama

Imagine - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(It's all for you)
Clear your mind tell me what
you're waiting for
(It's all for you)
We can all break through
(Je to všechno pro tebe)
Vyčisti svoji mysl, řekni mi
na co čekáš
(Je to všechno pro tebe)
Můžeme všechno prolomit
We question too
We see the truth in the lies we live,
(And then you wake up.)
Taky se ptáme
Vidíme pravdu v životech které žijeme
(a pak se probouzíš)
We can all break through this,
(And then you wake up)
We can all break through this.
Můžeme všechno prolomit
(a pak se probouzíš)
Můžeme všechno prolomit
I've been meaning to say,
meaning to show you,
a place where our dreams
can come true
Imagine.
Chtěl jsem ti říct
chtěl jsem ti ukázat
místo kde se naše
sny stanou skutečností
Představ si
Imagine
A place where our dreams
can come true
Imagine
A world that cannot exist without you.
Představ si
Místo kde se naše
sny stanou skutečností
Představ si
Svět který bez tebe nemůže existovat
I wish this place was true,
for only a choice few.
It wouldn't be complete,
without you.
Přeji si aby tohle místo bylo skutečné
jen kvůli několika možnostem.
To by nebylo úplný,
bez tebe.
The tables are turning from
everything we've thought,
I'm trying to help you but
you're not listening.
Stoly se obrací od
všechno, na co jsme mysleli
Zkouším ti pomoc ale
ty neposloucháš
(Let's all pretend, it's all okay, but in the end,
we stay the same)
Let me tell you about a world that I dreamt of,
It's all for us.
(Pojďme všichni předstírat, že je všechno v pořádku, ale nakonec, jsme zůstali stejný)
Nech mě ti říct o světě o kterém jsem snil,
Je to všechno pro nás.
Just think of, a world of,
your friends and family,
without them, you're lost,
Cause you know they're all you need.
Jen přemýšlej o světě
tvoji přátele a tvoje rodina
bez nich, jsi ztracená
Protože víš že jsou vše co potřebuješ
In time you'll see what we've been saying all along.
You would never believe all the things I need,
My friends and family, without them
my life wouldn't be right.
Za čas uvidíš co jsme celou dobu říkali
Nikdy by jsi nevěřila co vše potřebuji
Moji přátelé a rodina bez nich
by můj život nebyl v pořádku.
I do this all for you, for you
I will be true,
and when it's at it's end,
I'll be there with my friends.

Dělám všechno tohle pro tebe, pro tebe
Budu pravdivý
a když to je u konce
Budu tu s mými přáteli
The tables are turning from
everything we've thought,
I'm trying to help you but
you're not listening.
Stoly se obrací od
všechno, na co jsme mysleli
Zkouším ti pomoc ale
ty neposloucháš
(Let's all pretend, it's all okay, but in the end,
we stay the same)
Let me tell you about a world that I dreamt of,
It's all for us.
(Pojďme všichni předstírat, že je všechno v pořádku, ale nakonec, jsme zůstali stejný)
Nech mě ti říct o světě o kterém jsem snil,
Je to všechno pro nás.
Let's all pretend, it's all okay, but in the end,
we stay the same
The tables are turning from
everything we've thought,
I'm trying to help you but
you're not listening.
Pojďme všichni předstírat, že je všechno v pořádku, ale nakonec, jsme zůstali stejný
Stoly se obrací od
všechno, na co jsme mysleli
Zkouším ti pomoc ale
ty neposloucháš

Let me tell you about a world that I dreamt of,
It's all for us. [2x]

Nech mě ti říct o světě o kterém jsem snil,
Je to všechno pro nás. [2x]

Text přidala Shanie

Video přidala Shanie

Překlad přidal Ljoko

Překlad opravil Ljoko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reborn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.