Playlisty Akce
Reklama

An Ocean Between - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I find myself so tangled up.
In all of our ideas.
We could run away, get a job.
In a small town on the beach.
Zjištuji že jsem příliš zapletený
Do všech našich nápadů
Mohli bychom utéct někam daleko, najít si práci
V malém městečku na pláži
We can dream but I can't stay.
It's a small world.
But I'll still sail much too far away.
Could it be, it was destiny?
You and me, an ocean between?
Můžeme snít, ale já nemohu zůstat
Svět je malý
Ale já stejně stále chci odplout někam strašně daleko
Je možné, že to byl osud?
Ty a já a oceán mezi námi?
I find myself a bit of a mess.
Life just isn't fair, is it?
I miss the years when we were young,
Innocent and so naïve.
Zjištuji že jsem v hrozném stavu
Život prostě není fér, nebo ano?
Chybí mi ty roky, kdy jsme byli mladí
Nevinní a naivní.
We can dream but I can't stay.
It's a small world.
But I'll still sail much too far away.
Could it be, it was destiny?
You and me, an ocean between?
Můžeme snít, ale já nemohu zůstat
Svět je malý
Ale já stejně stále chci odplout někam strašně daleko
Je možné, že to byl osud?
Ty a já a oceán mezi námi?
Pride burns like wildfire.
Smell the smoke rising.
It's the anthem of hell.
Hrdost žhne jako požár
Cítíš dým, jak se zvedá.
Je to hymna pekel.
In your eyes I saw a hope.
Where you wrote us off as Pharisees.
You were so relieved.
Don't listen to anything these demons have to say.
We're older now and it's time to grow up.
Ve tvých očích já viděl jsem naději.
Kde jsi nás odepsala jako farizeje.
Zdála ses být tak uvolněná.
Neposlouchej nic z toho co se ti ti démoni snaží našeptat.
Jsme už starší a je čas dospět.
Breathe in, breathe out.
Throw yourself in the sea.
(It's so much bigger than us.)
Nádech, výdech.
Skoč do moře.
(Tohle všechno je větší než my.)
We can dream but I can't stay.
It's a small world.
But I'll still sail much too far away.
Could it be, it was destiny?
You and me, an ocean between?
Můžeme snít, ale já nemohu zůstat
Svět je malý
Ale já stejně stále chci odplout někam strašně daleko
Je možné, že to byl osud?
Ty a já a oceán mezi námi?
Don't listen to anything they have to say.
We're older now and it's time to grow up.
Neposlouchej nic z toho co se ti ti démoni snaží našeptat.
Jsme už starší a je čas dospět.

Text přidal fakn95

Video přidal fakn95

Překlad přidal kicky-ricky

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

This Providence

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.