Playlisty Kecárna
Reklama

Motions - text, překlad

1. We are much too young to be living like this
Its a time of renovation
This Worlds gone mad, I must be losing my mind
But I’m patiently going through the motions
1. Jsme příliš mladí, než žít takhle
Je to doba renovace
Tento svět se zbláznil, ztrácím rozum
Ale já trpělivě procházím pochybami
It seems that things are warmer near the oceans
If you wanna be specific I see me and the paific
Zdá se že věci jsou zřetelnější poblíž oceánu
Pokud chcete být konkrétní, vidím mě a Pacifik
Ref. And this ones for the fall and this ones for the hope we never will (WHOOA WHOOA) Ref. Pro pád a pro naději kterou nikdy nebudeme mít (WHOOA WHOOA)
2. Sometimes you gotta dig through the dirt and all the roots
You gotta get down and dirty
For all our plastic friends and how we left their mouths on mute
No one can hear you
We want it all, and all i want my dear
Is a simple taste (simple taste)
We want it all, and all i want my dear
Is a simple taste, taste the revenge in your tears
2. Někdy se musíš prokopat přes špínu a všechny kořeny
Musíš se dostat dolů a špinavý
Pro všechny falešné přátele a jak jsme opustili jejich zavřená ústa
Nikdo vás neuslyší
Chceme všechno, a všechno co chceme je náš milovaný
Jednoduché zalíbení (jednoduché zalíbení)
Chceme všechno, a všechno co chceme je náš milovaný
Jednoduché zalíbení, zalíbení pomsty v tvých slzách
It seems that things are warmer near the oceans
But I’m patiently going through the motions A
It seems that things are warmer near the oceans
If you wanna be specific
Zdá se že věci jsou zřetelnější poblíž oceánu
Ale já trpělivě procházím pochybami
Zdá se že věci jsou zřetelnější poblíž oceánu
Pokud chcete být konkrétní
Ref. And this ones for the fall and this ones for the hope we never will (WHOOA WHOOA)
And this ones for the dream and everybody screams (WHOOA WHOOA)
Ref. Pro pád a pro naději kterou nikdy nebudeme mít (WHOOA WHOOA)
Pro ten sen pro který všichni křičí
(WHOOA WHOOA)
We’re much too young to be living like this….
We’re much too young to be living like this….
Jsme příliš mladí, než žít takhle....
Jsme příliš mladí, než žít takhle....
Ref. And this ones for the fall and this ones for the hope we never will (WHOOA WHOOA)
And this ones for the dream YEAH everybodies dreams (WHOOA WHOOA)
And we will never sleep as long as everybody sings
Ref. Pro pád a pro naději kterou nikdy nebudeme mít
(WHOOA WHOOA)
Pro ten sen JO všichni sní (WHOOA WHOOA)
A my nebudeme nikdy spát tak dlouho, dokud všichni nezazpívají
GO! GO!
WHOA WHOOO WHOA WHOO
Until everybody sings
WHOA WHOOO WHOA WHOO
WHOA WHOOO WHOA WHOO
Dokud každý zpívá
WHOA WHOOO WHOA WHOO

Text přidala 20220

Video přidala 20220

Překlad přidala 20220

Překlad opravila 20220

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

At war

Reklama

This Love texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.