Kecárna Playlisty
Reklama

I Need A Miracle - text, překlad

playlist Playlist
Well, late one night, she started to cry and thought, “He ain’t coming home”
She was tired of the lies, tired of the fight, but she didn’t want to see him go
She fell on her knees and said, “I haven’t prayed since I was young
But Lord above, I need a miracle”
Pozdě jedné noci začala křičet a napadlo jí: "Nevrátí se domů."
Byla unavená ze lží, unavená z boje, ale nechtěla ho vidět odcházet
Padla na kolena a řekla: "Nemodlila jsem se od té doby, když jsem byla mladá
Ale Pane na nebi potřebuji zázrak"
WELL NO MATTER WHO YOU ARE AND NO MATTER WHAT YOU’VE DONE
THERE WILL COME A TIME WHEN YOU CAN’T MAKE IT ON YOUR OWN
AND IN YOUR HOUR OF DESPERATION
KNOW YOU’RE NOT THE ONLY ONE
PRAYIN', “LORD ABOVE, I NEED A MIRACLE
I NEED A MIRACLE”
DOBŘE, NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JSI, NEZÁLEŽÍ NA TOM CO JSI UDĚLAL
PŘIJDE ČAS, KDY UŽ NEBUDEŠ MOCI DĚLAT TO SÁM V SOBĚ
A VE TVÉ HODINĚ ZOUFALSTVÍ
VÍŠ NEJSI JEDINNÝ, KDO SE MODLÍ:
"PANE NA NEBI, POTŘEBUJI ZÁZRAK, POTŘEBUJI ZÁZRAK"
He lost his job and all he had in the fall of ’09
Now he feared the worst, that he would lose his children and his wife
So he drove down deep into the woods and thought he’d end it all
And prayed, “Lord above, I need a miracle”
Ztratil svou práci a všechno mu spadlo v 2009
Teď se bojí nejhoršího, že ztratí své děti a ženu
Takže zajel do hlubokého lesa a napadloho, že by měl se vším zkončit
A modlil se: "Pane na nebi, potřebuji zázrak"
He turned on the radio to hear a song for the last time
He didn’t know what he was looking for, or even what he’d find
The song he heard gave him hope and strength to carry on
And on that night they found a miracle
They found a miracle
Zapnul rádio a poslouchal píseň poslední doby
Nevěděl, co hledal, nebo dokonce co najde
Poslech této písně mu dal naději a sílu, aby to unesl
A té noci našli zázrak
Našli zázrak

Text přidala lukas93

Video přidala lukas93

Překlad přidala lukas93

Je zde něco špatně?
Reklama

Miracle

Reklama

Third Day texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.