Kecárna Playlisty
Reklama

I Can Feel It - text, překlad

playlist Playlist
I seek the silence through the chaos and the noise
That's when I'm listening; I want to hear Your voice
Sometimes it softly speaks, a whisper on the wind
Sometimes it's louder when Your Spirit rushes in
Hledám ticho skrz tento chaos a hluk
Je to, když poslouchám; chci slyšet tvůj hlas
Někdy měkce mluví, šeptá ve větru
Někdy je hlasitější, když tvůj duch spěchá
I can feel it all around me
I can feel it all around me
Můžu to cítit všude kolem mě
Můžu to cítit všude kolem mě
I keep on searching for Your presence in this place
I see your hand at work, I feel Your touch of grace
Sometimes it falls like rain upon this thirsty land
Sometimes You gently stir the heart of every man
Pokračuji v hledání tvé přítomnosti na tomto místě
Vidím tvou ruku v práci, cítím tvůj dotyk milosti
Někdy to padá jako déšť na této žíznivé planetě
Někdy jemně pobuřuješ srdce každého muže
I can feel it
I can feel it
I can feel Your heartbeat
Můžu to cítit
Můžu to cítit
Můžu cítit tvůj tlukot srdce
I pray You'd send Your presence down,
send it down
Fill us with Your Spirit now
Přeji si, abys poslala svou přítomnost dolů
Poslala ji dolů
Naplň nás teď tvým duchem

Text přidal Louis16

Video přidal Louis16

Překlad přidala Beornottobe

Je zde něco špatně?
Reklama

Wherever You Are

Reklama

Third Day texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.