Kecárna Playlisty
Reklama

Cry Out To Jesus - text, překlad

playlist Playlist
To everyone who's lost someone they love
Long before it was their time
You feel like the days you had were not enough
when you said goodbye
Každému, kdo stratil někoho koho miluje
dlouho předtím, než byl jejich čas
cítíš se jako dny které jsi měl nebyly dost
když jsi řekl sbohem
And to all of the people with burdens and pains
Keeping you back from your life
You believe that there's nothing and there is no one
Who can make it right
A pro všechny lidi se zátěží a bolestmi,
které tě drží zpátky od tvého života
veříš, že tady není nic a nikdo
kdo by to mohl zlepšit
R: There is hope for the helpless
Rest for the weary
Love for the broken heart
There is grace and forgiveness
Mercy and healing
He'll meet you wherever you are
Cry out to Jesus, Cry out to Jesus
R: Je tady naděje pro bezmocné
odpočinek pro unavené
láska pro zlomené srdce
je tady milost a odpuštění
soucit a uzdravení
On se s tebou potká, kdekoli kde jsi
volej k Ježíši, volej k Ježíši
For the marriage that's struggling just to hang on
They lost all of their faith in love
They've done all they can to make it right again
Still it's not enough
Pro manželství, která bojují o přežití
ztratili veškerou víru v lásku
udělali všechno, aby se to zase zlepšilo
pořád to není dost
For the ones who can't break the addictions and chains
You try to give up but you come back again
Just remember that you're not alone in your shame
And your suffering
Pro ty, kteří se nedokáží zbavit závislostí a pout
zkusil ses vzdát, ale vrátil ses zase zpět
jen pamatuj, že nejsi sám ve své hanbě
a ve tvém soužení
R: R:
When your lonely
And it feels like the whole world is falling on you
You just reach out, you just cry out to Jesus
Cry to Jesus
Když jsi osamnělý
a máš pocit, že se na tebe hroutí celý svět
stačí natáhnout ruku, stačí volat k Ježíši
volat k Ježíši
To the widow who suffers from being alone
Wiping the tears from her eyes
For the children around the world without a home
Say a prayer tonight
Pro vdovu trpící samotou
stírající si slzy z jejích očí
pro děti kolem celého světa, které nemají domov
řekni dnes večer modlitbu
R: R:

Text přidal Louis16

Text opravil Badmaniak

Video přidal Louis16

Překlad přidala Kristy_316

Překlad opravil Badmaniak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wherever You Are

Reklama

Third Day texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.