Playlisty Kecárna
Reklama

Strangers - text, překlad

playlist Playlist
The dark side of the city
Sirens are the stereo
The dark side of the city
How low can we go?
How low can we go?
Temná strana města
Sirény jsou stereo
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
Don't let it get you down, no
We're getting more than we can handle
We live a dangerous scandal
No love, no
No love, no
Kids afraid of being shot up
The shooter drills are how they brought up
With E. Gonzalez we all stand up
We call B.S. though, no love, no
No love, no
Nenech tě to dostat na dno, ne
Dostává se nám toho víc, než můžeme zvládat
Žijeme nebezpečný skandál
Žádná láska, ne
Žádná láska, ne
Děti se bojí, že budou zastřelený
Střelcovo zvyky jsou takové, jaké jsou
S E. Gonzalez se všichni postavíme
Voláme B.S. i když, žádná láska, ne
Žádná láska, ne
The left-wing and right-wing are flexing the fight
Afraid to speak out when we know this ain't right
Our thoughts and our prayers, they don't help if we got
Time to change it (yeah)
Levé křídlo a pravé křídlo se poddávají boji
Obávající se vyslovit, že tohle není správné
Naše myšlenky a naše modlitby, ty nepomohou, pokud si budeme dávat na
Čas to změnit (yeah)
We all living like strangers
We ain't living like neighbors no more
No love, only anger
How low can we go?
How low can we go?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
How low can we go?
How low can we go?
Všichni žijeme jako cizinci
Už dále nežijeme jako sousedé
Žádná láska, jen hněv
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
The upside-down is now the future
Friends online, but, damn, they use ya
And social media don't choose ya
It's just a shadow
So shallow
Obrácená na ruby je teď naše budoucnost
Přátelé online, ale kruci, oni tě využívají
A sociální media tě nevybírají
Je to jen stín
Tak mělké
Money and greed don't get ya what you want
It's beating us down, we don't want it to stop
Out here just spilling our blood for the top
But we about to feel the drop
Peníze a chamtivost ti nepřinesou co chceš
Ubíjí nás to, nechceme aby to přestalo
Tady venku jen rozséváme krev, aby jsme se dostali nahoru
Ale cítíme se jako by jsme měli spadnout
We all living like strangers
We ain't living like neighbors no more
No love, only anger
How low can we go?
How low can we go?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
How low can we go?
How low can we go?
Všichni žijeme jako cizinci
Už dále nežijeme jako sousedé
Žádná láska, jen hněv
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
Instead of tryna forgive we all got something to prove
Instead of fighting to win we out here choosing to lose
Instead of calling for peace we out here yelling for war
Instead of setting hopes high we got our face to the floor
Instead of speaking our minds we got nothing to say
Instead of showing some love we got a heart fully of hate
Instead of breaking from lies we out here bending the truth
Instead of fists in the air we got a Nazi salute
Namísto toho se snažit odpustit, se všichni snažíme něco dokazovat
Namísto boje o vítězství, si tady venku vybíráme, že prohrajeme
Namísto dovolávání se míru, tam venku voláme po válce
Namísto toho, aby jsme posadili naše naděje vysoko, máme své tváře směrem k podlaze
Namísto toho, aby jsme říkali co si myslíme, nemáme co říct
Namísto ukázání nějaké lásky, máme srdce plné nenávisti
Namísto potlačování lží, tady venku ohýbáme pravdu
Namísto pěsti do vzduchu, nacisticky salutujeme
What more can I really do?
Just goes on, and on, and on
Wouldn't expect me to put up a fight
'Cause we just strangers after all, right?
Co víc můžu opravdu dělat?
Prostě jít dál, a dál, a dál
Očekávali by jste mě se pustit do boje?
Protože my jsme cizinci konec konců , správně?
We're all living like strangers
We ain't living like neighbors no more
No love, only anger
How low can we go?
How low can we go?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
How low can we go?
How low can we go?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
Low, oh-oh, whoa-oh-whoa
How low can we go?
How low can we go?
Všichni žijeme jako cizinci
Už dále nežijeme jako sousedé
Žádná láska, jen hněv
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?
Oh-oh, whoa-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Hluboko, oh-oh, whoa-oh-whoa
Jak hluboko můžeme klesnout?
Jak hluboko můžeme klesnout?

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Say Nothing

Reklama

Theory Of A Deadman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.