Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Altar to the Unknown God - text, překlad

playlist

Build a fire and fan the flame
Sacrifice without a name
Offerings on the altar to the unknown god

Multitudes of gods cover our landscapes and our lives
Images of deities and halls of sacrifice
Philosophers and scholars and sophisticates we are
Our gods are our religion and religion is our god

A stranger came to town one day
And fearlessly proclaimed
“The unknown god you worship
On this altar has a name”
He said, “This god is not an image
Or a statue of the dead
In Him we live and have our being
As your own poets have said”

Build a fire and fan the flame
Sacrifice without a name
Offerings on the altar to the unknown god
Dance around the altar blaze
Brings the works your hands have made
Place them on the altar to the unknown god

He dwells not in temples
Built by human hands
He needs no assistance
Or service of man
The nameless you worship
Is greater than all
Your idols of death
Never answer your call
All nations He formed
From the flesh of one man
He marked out their times
And the boundaries of lands
Your life and your breath
He bestows with the day
So seek Him and find Him
For He is not far away

Fire upon the altar
Burns the sacrifice
Sacrificial lamb was slain to pay the final price
Come, ye heavy laden
Sinner’s mercy cry
The unknown God your call upon is nigh

Gather ‘round the altar
Stoke the holy fire
Purifying flames of righteousness
Are rising higher
Come ye hungry, eat the bread of life
And drink the wine
Altar to the living God divine

No image of stone or of silver and gold
No effigy mankind has raised to behold
The day and the hour of judgment is set
He’s proven Him by the resurrection of the dead

Build a fire and fan the flame
Sacrifice without a name
Offerings on the altar to the unknown god
Stand before the altar blaze
Bring the lives His hands have made
Place them on the altar to the one true god
Your unknown god
Is the one living God

Text přidala lukas93

Video přidala thajmonka

Zažehněte oheň a rozdmýchejte plamen
Obětujte bez jména
Oběti na oltáři neznámého boha

Zástupy bohů plní naše země a naše životy
Obrazy božstev a obětní síně
Filozofové, učenci, světaznalí - to jsme my
Naši bohové jsou naším náboženstvím a náboženství je naším bohem

Cizinec jednoho dne přišel do města
A nebojácně prohlásil
"Neznámy bůh, kterého uctíváte
na tomto oltáři, má jméno"
Řekl, "Tento bůh není zobrazení
Nebo mrtvá socha
V Něm žijeme a máme bytí
Jak řekli vaši vlastní básníci"

Zažehněte oheň a rozdmýchejte plamen
Obětujte bez jména
Oběti na oltáři neznámého boha
Tančete kolem žáru oltáře
Přineste díla svých rukou
Položte je na oltář neznámého boha

On nepřebývá v chrámech
zbudovaných lidskýma rukama
On nepotřebuje pomoc
Ani službu lidí
Bezejmenný, kterého uctíváte
Je větší než všichni
Vaše modly smrti
nikdy neodpoví na vaše volání
On vytvořil všechny národy
Z těla jediného muže
On ustanovil jejich čas
a hranice země
Váš život a váš dech
Vám dává každý den
Tak ho hledejte a nalezněte
Protože on není daleko

Oheň na oltáři
Spaluje oběť
Obětní beránek byl zabit, aby zaplatil tu poslední cenu
Přijďte, kdo jste obtíženi
Volání milosti hříšníkům
Neznámý bůh, kterého vzýváte, je blízko

Shromážděte se kolem oltáře
Rozdmýchejte svatý oheň
Očistné plameny spravedlnosti
Vystupují výš
Přijďte, vy hladoví, jezte chléb života
A pijte víno
Oltář živému Bohu nádhernému

Žádný obraz z kamene ani stříbra a zlata
Žádná socha kterou si lidstvo vytvořilo, aby na ni mohli pohlédnout
Den a hodina soudu jsou ustaveny
On Jej prokázal vzkříšením z mrtvých

Zažehněte oheň a rozdmýchejte plamen
Obětujte bez jména
Oběti na oltáři neznámého boha
Povstaňte před žárem oltáře
Přineste životy, které vytvořily Jeho ruce
Položte je na oltář jediného pravého boha
Váš neznámý bůh
Je ten jediný živý Bůh

Překlad přidal klystyr


As The World Bleeds

Theocracy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.