Playlisty Kecárna
Reklama

A Tower of Ashes - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Behold the tower
brick by brick we raise it
upward to the sky
To reach the heights of heaven
and beyond
With eyes of fire and burning pride
our power cannot be denied
So God Himself can look
at what we've done
Pozoruj tu věž
Cihlu po cihle ji zdviháme
Směrem k nebi
Aby dosáhla nebeských výšin
A dál
S ohnivýma očima a planoucí pýchou
Naše síla nemůže být popřena
Takže i Bůh sám vidí
To, co jsme udělali
Questioning my own intent and motive
Babel, are you really all that far away?
Sometimes I wonder what we'd do
if the applause had died
And we found ourselves performing
to an empty hall upon an empty stage
Zpochybňuji svůj vlastní záměr a motiv
Babylone, jsi vážně tak daleko?
Někdy přemýšlím, co bychom dělali
Kdyby potlesk utichl
A zjistili jsme, že hrajeme
Pro prázdnou halu na prázdném pódiu
The eyes of God, or the eyes of man?
No one can serve two masters
in opposing masterplans
But we go our way
And keep climbing higher and higher
But farther to fall
And we build all our strongholds
behind all our walls
But we stand on the threshold
of losing it all
Oči Boha, nebo oči člověka?
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům
V odporujících si mistrovských plánech
Ale my jdeme vlastní cestou
A stále šplháme výš a výš
Ale stále padáme
A stavíme všechny své pevnosti
Za svými zdmi
Ale stojíme na prahu
Ztráty toho všeho
All the glory we crave
All the towers we raise
All the pride we build up to the sky
When the vanity fades
The illusion gives way to a tower
of ashes and lies
Všechna sláva, po které prahneme
Všechny věže, které vztyčujeme
Všechna pýcha, kterou stavíme k nebi
Když marnost mizí
Iluze ustupuje věži
Z popela a lží
Still we seek to build our towers
higher and higher
Sometimes when we think
we're so high
the only way to go is down
When it is our pride that takes us
higher and higher
We watch our towers crumble
and in helplessness we hit the ground
Stále se snažíme stavět věže
Vyšší a vyšší
Někdy, když si myslíme
Že jsme tak vysoko
Jediná cesta je dolů
Když je to naše pýcha, která nás bere
Výš a výš
Sledujeme, jak se naše věže hroutí
A v bezmocnosti dopadáme na zemi
Higher and higher
But farther to fall
And we build all our strongholds
behind all our walls
But we stand on the threshold
of losing it all
Výš a výš
Ale padáme dál
A stavíme všechny své pevnosti
Za svými zdmi
Ale stojíme na prahu
Ztráty toho všeho
All the glory we crave
All the towers we raise
All the pride we build up to the sky
When the vanity fades
The illusion gives way to a tower
of ashes and lies
Všechna sláva, po které prahneme
Všechny věže, které vztyčujeme
Všechna pýcha, kterou stavíme k nebi
Když marnost mizí
Iluze ustupuje věži
Z popela a lží

Text přidal Chlebicek

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil honet

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mirror of Souls

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.