Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be...

My heart is telling me the telly isn't telling me anything
I need but it needs to keep you selling me
Beside celebrities lacking in integrity
Holding up the status quo instead of showing your kids
That they matter, who're you gonna batter next?
Just keep hold of their necks and keep selling them sex
It’s better if we keep them perplexed
It's better if we make them want the opposite sex
Disenfranchised young criminal minds
In a car park beside where your nan resides
Are not slow, they've just never been shown
That you should...

...be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Oh, oh...

We're all human, we're just like you man
We're sentient or something or other
I can't remember, whatever
We shouldn't have people afloat
If it was safer on the ground, we wouldn't be on a boat
Charlatan telepathy, exploiting insecurity, and preying on the purity
Of grief and it's simplicity but I know that maybe I'm too skeptical
Even Guy Debord needed spectacles, you see
I'm the Greek economy of cashing intellectual cheques
And I'm trying to progress, but instead of selling sex...
And I think I should be...

...loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be...

I am forever alongside the boys in jumpers on bikes
From schools and cars with autumn leaves
Fallen sparse across the mid-afternoon
She blazed about how 'cultural language is an operating system,
Which is not going to exist on a simple interface
rendered feeble and listless when [?] tested
Divinity or a true understanding of the human condition
I never did understand
The duality of art and reality
Living life and treating it as such
There's a certain disconnect
With the culture that cajoles at the artist with comfort and abandon
Between the spires and the morning boozer that likes
Sitting in rolling roofs of the white city
that orange English light
cast only one, singular shadow
For you are not beside but within me.

...loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Yeah, you should be loving someone
Oh, oh, loving someone
Oh, oh...

Text přidala SadGirl11

Text opravila Nicole_Rose

Videa přidali Nicole_Rose, trumanblack

Měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo měl bys...

Moje srdce mi říká, že televize mi neříká nic
Co potřebuju, ale potřebuje ti mě dál prodávat
Mimo celebrit bez morálky
Vystavují status quo místo toho, aby vašim dětem ukazovali
Že na nich záleží, koho budete třískat jako dalšího?
Jen je držte pod krkem a dál jim prodávejte sex
Bude lepší, když je udržíme zmatené
Bude lepší, když je donutíme toužit po opačném pohlaví
Mladí kriminálníci zbavení volebního práva
Na parkovišti vedle místa, kde spočívá tvoje babička
Nejsou pomalý, jenom jim nikdo nikdy neukázal
Že bys měl...

...někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Oh, oh...

Všichni jsme lidi, jsme stejní jako ty
Cítíme nebo něco
Už si to nepamatuju, to je fuk
Neměli bychom mít lidi na vodě
Kdyby to bylo bezpečnější na zemi, my bychom nebyli na lodi
Šarlatánská telepatie zneužívající nejistot a kořistíc na té čistotě
Smutku a jeho jednoduchosti, ale já vím, že jsem možná
Příliš skeptický
Dokonce i Guy Debord potřeboval brýle, víš
Jsem řecká ekonomie inkasující intelektuální šeky
A já se snažím posunout dál, ale místo toho prodávání sexu...
Myslím, že bych měl...

...někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys...

Jsem navždycky vedle těch kluků ve svetrech jezdících na kolech
Ze školy a auta s podzimním listím
Řídce popadaným po podvečeru
Ona vzplála o tom, jak kulturní jazyk je operační systém
Který nemůže existovat na jednoduchém rozhraní
Provedené slabě a apaticky když se otestuje
Božství nebo pravé pochopení lidských stavů
Já nikdy nerozuměl rozdílu
mezi umění a realitou
Žít život a tak k němu přistupovat
Je zde určité odpojení
Kultury, která tlačí na umělce s útěchou a opuštěním
Mezi věžemi a ranním ochlastou, který rád
Sedí na válcovacích střechách bílého města,
které ozařuje anglické oranžové světlo
vrhá jen jeden, jediný stín
Protože ty nejsi vedle mě, ale uvnitř mě

...někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Jo, měl bys někoho milovat
Oh, oh, někoho milovat
Oh, oh...

Překlad přidala Yutsumi

Překlad opravil scapes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.