Kecárna Playlisty
Reklama

Pull Us Out Of The Grave - text, překlad

playlist Playlist
If we were just born to die,
What's the difference between you and I?
Nothing!
Nothing!
You don't believe in anything
Kdybychom byli narozeni zemřít
Jaký je rozdíl mezi tebou a mnou?
Žádný
Žádný
Ty nevěříš ničemu
I can't believe that you can live this way
Are you so perfect, without feelings?
I can't believe that you would die this way
Cause you're all alone, afraid to think
Nevěřím tomu, že můžeš žít takovým způsobem
Jsi tak perfektní, bez citů?
Nevěřím tomu, že můžeš zemřít takovým způsobem
Protože jsi úplně sám, bojíš se myslet
I am not afraid to die alone
I never wanted to question fate
It's like a fight without a win
Nebojím se zemřít sám
Nikdy jsem nechtěl otázku osudu
Je to jako boj bez vítězství
If we were just born to die,
What's the difference between you and I?
Nothing!
Nothing!
You don't believe in anything
Kdybychom byli narozeni zemřít
Jaký je rozdíl mezi tebou a mnou?
Žádný
Žádný
Ty nevěříš ničemu
Do you believe in everything you see?
It's just to fill the book you never read
Do I question every single thing?
I have to believe that there's meaning!
Give me meaning!
Věříš všemu co vidíš?
Je to jako zaplnit knihu, co si nikdy nečetl
Ptám se na každou věc?
Chci věřit tomu že tu je význam
Dej mi význam
I keep fighting and I keep lying
Lying to myself, again and again
Lying to myself, is this all pretend?
Lying to myself, again and again
Lying to myself, will this ever end?
Bojuji a lžu
Lžu sám sobě, znova a znova
Lžu sám sobě, je to všechno předstíraný?
Lžu sám sobě, znova a znova
Lžu sám sobě, skončí to vůbec někdy?
Are we alone?
And where we can't go home?
Are we meant to die alone?
I want to pull us out of the grave
It's a grave but we're meant to know
Is there some day where we go home?
It's a grave and we're meant to know
I don't believe we are alone!
Jsme sami?
A kde nemůžeme jít domů?
Zamýšlíme zemřít sami?
Chci nás vytáhnout z hrobu
Je to hrob, ale my jsme chtěli vědět
Je nějaký den, kdy půjdeme domů?
Je to hrob, ale my jsme chtěli vědět
Já nevěřím, že jsme sami!
What's the difference between you and I?
Nothing!
Nothing!
Nothing!
Nothing!
Jaký je rozdíl mezi tebou a mnou?
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Real.

Reklama

The Word Alive texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.