Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Warrior Song - text, překlad

I've got the reach and the teeth of a killin' machine
with a need to bleed you when the light goes green
best believe, I'm in a zone to be
from my Yin to my Yang to my Yang Tze.
Put a grin on my chin when you come to me
‘cuz I'll win, I'm one-of-a-kind and I'll bring death
to the place you're about to be:
another river of blood runnin' under my feet.
Forged in a fire lit long ago, stand next to me,
you'll never stand alone.
I'm last to leave, but the first to go,
Lord, make me dead before you make me old.
I feed on the fear of the devil inside of the
enemy faces in my sights:
aim with the hand, shoot with the mind,
kill with a heart like arctic ice

I am a Soldier and I'm marching on,
I am a warrior and this is my song

I bask in the glow of the rising war,
lay waste to the ground of an enemy shore,
wade through the blood spilled on the floor, and if
another one stands I'll kill some more.
Bullet in the breech and a fire in me,
like a cigarette thrown to gasoline, if
death don't bring you fear I swear
you'll fear these marching feet.
Come to the nightmare, come to me,
deep down in the dark where the devil be,
in the maw with the jaws and the razor teeth,
where the brimstone burns and the angel weeps.
Call to the gods if I cross your path and
my silhouette hangs like a body bag;
hope is a moment now long past,
the shadow of death is the one I cast.

I am a Soldier I'm marching on,
I am a warrior and this is my song
my eyes are steel and my gaze is long,
I am a warrior and this is my song

Now I live lean and I mean to inflict the grief,
and the least of me's still out of your reach.
The killing machine's gonna do the deed,
until the river runs dry and my last breath leaves.
Chin in the air with a head held high,
I'll stand in the path of the enemy line.
Feel no fear, know my pride:
for God and Country I'll end your life.

I am a Soldier I'm marching on,
I am a warrior and this is my song
my eyes are steel and my gaze is long,
I am a warrior and this is my song

Text přidal Dandelop

Video přidal Dandelop

Mám dosah a zuby zabíjecího stroje
s potřebou krvácet, když světlo zhasne
nejlépe věřit, Jsem v zóně
od mého Yin až po Yang k mému Yang Tze.
Podívej se na mou bradu, když přijdeš ke mně
protože Já vyhraji, jsem jedinečný a já přivedu smrt
do místa, kde se chystáte:
další řeku krve běží pod nohama.
Kované v ohni zapáleném před dávnou dobou, postavte se vedle mě,
nikdy nebudeš stát sám.
Naposledy jsem odešel, ale prvně,
Pane, udělej mě mrtvým, než mě učiníš starý.
Krmím strach z ďábla uvnitř
nepřátelské tváře v mých pohledech:
cíl s rukou, střílba s myslí,
zabít se srdcem jako arktický led

Jsem voják a pochoduji dál,
Jsem bojovník a to je moje píseň

Vycházím v záři rostoucí války,
zničit odpad na zemi nepřátelského břehu,
přeběhl přes krev rozsypanou na podlaze, a pokud
další stojí, zabiju ještě víc.
Kulka v zádech a oheň ve mně,
jako cigareta hozená na benzin, pokud
smrt ti nepřináší strach Přísahám
Budete se bát těchto pochodujících nohou.
Přijď k noční můře, pojď ke mně,
hluboko ve tmě, kde je ďábel,
v tlapě s čelistmi a břichu zuby,
kde žár spálí a andělé plačí.
Zavolejte bohům, jestliže překročí svou cestu a
moje silueta visí jako tělo;
naděje je moment, který je dávno minulý,
stín smrti je ten, který jsem obsadil.

Jsem voják, pochoduji,
Jsem bojovník a to je moje píseň
moje oči jsou ocelové a můj pohled je dlouhý,
Jsem bojovník a to je moje píseň

Teď žiji štíhlý a chci říct,
a nejmenší ze mě je stále mimo dosah.
Vražedný stroj udělá skutky,
dokud řeka nezmizí a poslední dech mi nezůstane.
Brada ve vzduchu s hlavou drženou vysoko,
Budu stát v cestě nepřítele.
Necíť žádný strach, zná mou hrdost:
pro Boha a Království ukončím svůj život.

Jsem voják, pochoduji,
Jsem bojovník a to je moje píseň
moje oči jsou ocelové a můj pohled je dlouhý,
Jsem bojovník a to je moje píseň

Překlad přidala YourDrem

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.