Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Aer Vis - text, překlad

The Eagle, grown beyond the wildest dreams of men, it's known,
was first to reach the heavens, above all the world below.
By steel and wood, by sweat and blood, on wings of woven cloth,
he slipped the surly bonds of earth to touch the face of God.
But knowing times of trouble, and the devils they may bring,
are only thwarted by the will to fight, he raised his mighty wings.
Prepared for, thus guarding peace; for liberty, his love,
he shall deliver unto evil: death, dealt swiftly from above

I am the wings of a killing machine,
'47 born and my razor teeth,
rip down through the wind and the ground beneath,
to where the wicked wail and the devil creeps.
I've broken the backs of the enemy,
flown to the edge of space, and the legend known,
to the dead I've made: I am made of stone,
so let the hammers break, and the sickles fold.
Forged in the fires of the second world war,
I've been to hell, and I'm back for more,
so cap the gas and push back the door,
turn fuel to fire, let the monster roar.
I'll bleed any enemy, ground or sky,
when the trigger breaks, the bullet flies...
aim with the hand,
shoot with the mind,
kill with a heart like arctic ice.

I am the Eagle, I am fighting on,
(I am the Eagle, I am fighting on)
I am a warrior and this is my song.
(I am a warrior and this is my song)

Deep in the belly of a bird of prey,
I'll cross half the world in a half a day,
born to fly in skies red as rage,
and I lit the fire of the Atomic Age.
Death in flight when the Eagle screams,
and the boom shakes down from the edge of my wings;
if death don't bring you fear, then death is coming off my leash.
Come to the nightmare, come to me,
to the edge of the black where the 'nether be,
to the wolves of the wind with a bloody shriek,
come snap the chain, cry "wake the beast!"
There, in the burned and blackened ash,
another enemy, dead, in the fire's breath.
Smoke in the open wind won't last,
the shadow of death is the one I cast.

I am the Eagle, I am fighting on,
I am a warrior and this is my song.
I am the fire raining down from above,
I am a warrior and this is my song.

If I see the enemy amassing their planes for an attack, then I'm gonna knock the shit out of them before they take off from the ground... That's the nature of war...
if you kill enough of them, they'll stop fighting."
- Curtis Le May

Now I live lean and I mean to inflict the grief,
and the least of me's still outta your reach,
the killin' machine's revvin' up to speed,
and the devil won't dare show face to me.
Here, in the air, where the lead won't lie,
and the graves I'll dig are a mile wide,
feel no fear, know my pride: for God and country I'll end your life.

I am the Eagle, I am fighting on,
I am a warrior and this is my song.
I am the fire raining down from above,
I am a warrior and this is my song.

No hell can hide you, there is nowhere to run,

I am a warrior and this is my song.
I am the Eagle, I am death from above,
I am a warrior and this is my song.

Text přidal Dandelop

Video přidal Dandelop

Orol, prerástol tie najdivokejšie sny človeka, je známe,
bol prvým čo dosiahol nebies, ponad celým svetom dole.
Oceľou a drevom, potom a krvou, na krídlach tkanej látky,
vymanil sa z neprajných väzieb zeme aby sa dotkol tváre božej.
Ale vediac o časoch problémov a diabloch, ktoré môžu priniesť,
ktorým je zabránené len vôľou bojovať, rozprestrel jeho mocné krídla.
pripravený, tak strážiac mier; pre slobodu, jeho lásku,
ukáže svoju temnú stranu: smrť, rýchlo vykonaná z výšky.

Som krídlami stroja smrti,
47. divízia a moje ostré tesáky,
prerezať sa vetrom a zemou pod ním,
tam, kde zkazení nariekajú a kde sa diabol zakráda.
Zlomil som chrbty nepriateľským silám,
letel som na okraj vesmíru a známych legiend,
mŕtvym, ktorích som zabil: som stvorený z kameňa,
tak nechaj kladivá zlomiť a kosáky zložiť.
Ukovaný v ohňoch druhej svetovej vojny,
bol som v pekle a som tu zas,
tak priprav plyn a zatlač dvere,
zmeň palivo na oheň a nechaj monštrum zarevať,
Zničím každého nepriatela ako na zemi tak aj vo vzduchu,
keď sa spúšť zmačkne, guľka vyletí...
Mier s rukou,
strieľaj s rozvahou,
zabíjaj so srdcom ako arktický ľad.

Ja som orol, bojujem ďalej,
(Ja som orol, bojujem ďalej)
Ja som bojovník a toto je moja pieseň.
(Ja som bojovník a toto je moja pieseň)

Hlboko v bruchu dravého vtaká,
prekročím pol sveta za pol dňa,
zrodený k letu v oblohe rudej ako nenávisť sama,
a zapálil som oheň jadrovej doby.
Smrť za letu, keď orol zakričí,
a výbuch spadne z hrán mojich krídel;
Ak ti smrť nenaháňa strach, tak smrť prichádza z môjho náručia.
Poď ku nočnej more, poď ku mne,
na okraj temnoty, za známy svet,
ku vlkom vetra s krvavým výkrikom,
poď, pretrhni reťaz, zakrič ,,zobuď beštiu!"
Tam, v obhoretom a začiernenom popole,
ďaľší nepriateľ mŕtvy v ohnivom dychu.
Dym v otvorenom vetre dlho nevydrží,
tieň smrti je ten, ktorý vrhám ja.

Ja som orol, bojujem ďalej,
Ja som bojovník a toto je moja pieseň.
Ja som oheň padajúci z oblohy,
Ja som bojovník a toto je moja pieseň.

,,Ak uvidím nepriateľa zhromažďovať lietadlá na útok, tak z nich vymlátim dušu ešte pred tým, než sa stihnú odlepiť zo zeme... To je povaha vojny... Ak ich zabiješ dosť, prestanú bojovať..."
- Curtis La May

Teraz žijem oddano a chcem vyvolať zármutok,
a aj tak som stále mimo tvoj dosah,
stroj smrti naberá rýchlosť,
a ani sám Diabol sa neodváži ukázať mi tvár.
Tu, vo vzduchu, kde olovo neklame,
a hroby, ktoré vykopem sú míle široké,
necíť strach, poznaj moju hrdosť:
za Boha a za krajinu ukončím tvoj život.

Ja som orol, bojujem ďalej,
Ja som bojovník a toto je moja pieseň.
Ja som oheň pršiaci z oblohy,
Ja som bojovník a toto je moja pieseň.

Žiadne peklo ťa neukryje, nemáš kam utiecť,

Ja som bojovník a toto je moja pieseň.
Ja som orol, ja som smrť z hora,
Ja som bojovník a toto je moja pieseň.

Překlad přidal Dandelop

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.