Playlisty Kecárna
Reklama

Red Eyes - text, překlad

playlist Playlist
Come and see
Where I witness everything
On my knees
Beat it down to get to my soul
Against my will
Anyone could tell us you're coming
Baby don't mind
Leave it on the line, leave it hanging on a rail
Pojď a dívej
Kde všemu svědčím
Na kolenou
Poraz to, ať se dostaneš k mé duši
Proti mé vůli
Kdokoliv nám mohl říct, že přicházíš
Zlato, nevadí
Nech to v řadě, nech to viset na trati
Come and ride away
It's easier to stick to the old
Surrounded by the night
Surrounded by the night, and you don't give in
But you abuse my faith
Losing every time but I don't know where
You're on my side again
So ride the heat wherever it goes
I'll be the one, I can't
Pojď a odjeď
Je snazší přilnout k starému
Obklopena nocí
Obklopena nocí a nevzdáváš se
Ale zneužíváš mou víru
Ztrácíš každičký čas, ale nevíš kde
Jsi zase po mém boku
Tak jeď v žáru, ať jde kamkoliv
Budu ten pravý, nemůžu
You're all I got, wait
Don't wanna let the dark night cover my soul
Well you can see it through the darkness coming my way
Well we won't get lost inside it all again
Jsi všechno, co mám, čekej
Nechci noci dovolit pokrýt mou duši
No, můžeš vidět, že mi temnota vchází do cesty
No, neztratíme v ní všechno
Oh, my mind
No one sees me right here waiting
They don't mind that I'm here, I hear
For the best way-oh, you're mine, against it
I would keep you here, but I can't
Oh, má mysl
Nikdo mě tu nevidí čekat
Nevadí jim, že jsem tu, slyším
Na nejlepší cestu - oh, jsi má, proti tomu
Udržel bych tě tu, ale nemůžu
Oh, I am trying to see the right, the right way
And I don't see it there where I come from
Oh, snažím se vidět pravou, pravou cestu
A nevidím ji tam, odkud pocházím
Lost on my sea again
The easy way to cover my sin
Don't want another dark time think to myself
I won't get lost inside it all, I'm on my way
Well I can see it the darkness covering my mind
Well we can hear the voices war inside, yeah
They won't get lost inside it all get lost inside at all
You're on my way
Ztracen v mém moři
Snadné je zakrýt můj hřích
Nechci pomýšlet na další temnou dobu
Neztratím v ní všechno, jsem na cestě
No, vidím to, temnota zakrývá mou mysl
No, slyšíme hlasy, vnitřní válku, yeah
Neztratí tam uvnitř všechno
Jsi mi v cestě

Text přidal Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lost in the Dream

Reklama

The War on Drugs texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.