Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Go to bed now I can tell
Pain is on the way out now
Look away, a domino falls away
Jdi teď do postele, můžu ti říct, že
bolest už odchází.
Nedívej se, jak se domino rozpadá
I know it's hard lookin' in
Knowin' that tomorrow you'll be back again
Hang your head and let me in, I'm waitin'
So long
Vím, že je těžké se na to dívat,
vědět, že zítra se zase vrátíš zpátky.
Uvolni mi svou hlavu a nech mě vejít dovnitř, čekám,
tak dlouho.
I was staring into the light
When I saw you in the distance, I knew that you'd be mine
Am I movin' back in time?
Just standin' still?
Díval jsem se do světla.
Když jsem tě uviděl v dálce, věděl jsem, že ty budeš moje
Vracím se v čase?
Jen v klidu postávám?
I met a man with a broken back
He had a fear in his eyes that I could understand
I can't even shake the pain without breakin'
Setkal jsem se se zlomeným mužem.
Měl v očích strach, kterému jsem rozumněl.
Nemůžu se ani třást tou bolestí, abych se nerozpadl.
I've been pullin' on a wire, but it just won't break
I've been turnin' up the dial, but I hear no sound
I resist what I cannot change
And I wanna find what can't be found
Tahal jsem za drát, ale on se prostě nezlomí.
Vytáčel jsem čísla na telefonu, ale neslyším žádný zvuk.
Odmítám to, co nemůžu změnit
A chci najít to, co se najít nedá.
I'm aware you're tired and lost
Like a demon in a doorway, waiting to be born
But I'm here all alone, just beggin'
Jsem si vědom toho, že jsi unavená a ztracená.
Jako démon postávající ve dveřích, čekající, až se narodí.
Ale jsem tady úplně sám, jen prosím
Pull me close and let me hold you in
Give me the deeper understanding of who I am
Yeah, I'm going back again, I'm waiting here
Aby sis mě přitáhla blíž a nechala mě tě v tom držet
Dej mi hlubší pochopení toho, kdo jsem
Jo, vrácím se zase zpátky, čekám tady
I'm just pullin' on a wire, but it just won't break
I've been turnin' up a dial, but I hear no sound
I resist what I cannot change, own it in your own way
Yeah, I wanna find what can't be found
Tahal jsem za drát, ale on se prostě nezlomí.
Vytáčel jsem čísla na telefonu, ale neslyším žádný zvuk.
Odmítám to, co nemůžu změnit
A chci najít to, co se najít nedá.

Text přidala Kaie

Video přidala Kaie

Překlad přidala Kaie

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Deeper Understanding

Reklama

The War on Drugs texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.