Playlisty Kecárna
Reklama

In Reverse - text, překlad

playlist Playlist
You've been out on the street
Talking bout the war with me
And the background is at night
Don't want to hesitate
Will they tell me where you're hiding?
But through the haze there's no one there
Wondering if you care
Calling out your name in the darkness
Byla jsi na ulici
Mluvila jsi se mnou o válce
A pozadím je noc
Nechci váhat
Řeknete mi, kde se skrýváš?
Ale pro mlhu tu nikdo není
Přemýšlím, zda se zajímáš
Volám tvé v temnotě
When I'm done with my time here
And my keepsake is strong
Through the railways
But I never mind going
And I realize now that the road is bare
And I hear it all through the grand parade
Když skončil můj čas tu
A má památka je silná
Na kolejišti
Ale nikdy mi to nevadí
A uvědomuji si, že cesta je pustá
A slyším to napříč velkou přehlídkou
And I don't mind you disappearing
Cause I know you can be found
Maybe living on the dark side of the street, damn
When we're living in the moment
And losing our grasp
Making it last with the grand parade in our past
A nevadí mi, pokud mizíš
Protože vím, že tě můžu najít
Možná žiješ na temné straně ulice, sakra
Když prožíváme tu chvíli
A ztrácíme úchop
Trvá to díky velkolepé přehlídce v naší minulosti
Sometimes I wait for the cold wind to blow
As I struggle with myself right now as I let her darkness in
But I don't mind chasing you through the back ways for the keys
It evaporates and fades like a grand parade
Někdy čekám, až zavane chladný vítr
Když se sám se sebou bojuju, když ji pouštím do tmy
Ale nevadí mi nahánět tě zadními vrátky kvůli klíčům
Vypařuje se a mizí ve velké přehlídce
And I don't mind you disappearing
When I know you can be found
When you living on the dark side of the street, damn?
We're just living in the moment, making our past, losin' our grasp through the grand parade

A nevadí mi, že mizíš
Když vím, že můžeš být nalezena
Když žiješ na temné straně ulice, sakra?
Žijeme chvílí, tvoříme naši minulost, ztrácíme uchopení během velké přehlídky
I'll be here or I'll fade away
Never cared about moving, never cared about now
Not the notes I'm playing
Is there room in the dark, in between the changes?
Like a light that's drifting, in reverse I'm moving
Budu tu nebo zmizím
Nikdy mě nezajímalo hýbání se, nikdy se nezajímal o přítomnost
Ani o noty co hraju
Je tu pokoj ve tmě, mezi změnami?
Jako světlo, co odplouvá, pozpátku se hýbe

Text přidal Sigur

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lost in the Dream

Reklama

The War on Drugs texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.