Playlisty Kecárna
Reklama

Eyes to the Wind - text, překlad

playlist Playlist
I was sailin' down here on the wind
When I met you and I fell away again
Like a train in reverse down a dark road
Carrying the whole load
Just rattling the whole way home
Have you fixed your eyes to the wind?
Will you let it pull you in again on the way back in?
I’m a bit run down here at the moment
Let me think about it, babe
Let me hold you
Plul jsem ve větru
Když jsem tě potkal a zase odpadl
Jako vlak v opačném směru na temné cestě
Vezoucí celý náklad
Rachotící celou cestu domů
Opravila sis oči k větru?
Dovolíš tomu znovu tě vtáhnout na zpáteční cestu?
Trošku utíkám v tuto chvíli
Nech mě o tom přemýšlet, zlato
Nech mě tě obejmout
There’s a cold wind blowing down my old road
Down the backstreets where the pines grow
As the river splits the undertows
But I’d be lying to myself if I said I didn’t mind
Leave it hanging on the line, lost inside my heads
Is this the way I’ll be denied, again?
So I'll set my eyes to the wind
But it won’t be easy to leave it all again
Just a bit rundown here on the sea
There's just a stranger living in me
Na mé staré cestě vane studený vítr
Dole v zadních uličkách, kde rostou borovice
Když se řeka rozděluje ve spodní proudy
Ale rád bych si lhal, kdybych řekl, že mi to nevadí
Nech to viset na drátě, ztracen v mé hlavě
Je tohle způsob, kterým budu popřen, znovu?
Tak nastavím své oči větru
Ale nebude snadné zase všechno opustit
Jen trocha redukce tu na moři
Je ve mně trošku divné žití
As you set your eyes to the wind
And you see me pull away again
Haven't lost it on a friend
I'm just bit run down here at the moment
Yeah, I'm all alone here, living in darkness
Když nastavuješ oči větru
A vidíš mě se znovu odvracet
Neztratil jsem to v příteli
Trošku utíkám v tuto chvíli
Yeah, jsem tu úplně sám, žiju v temnotě

Text přidal Sigur

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lost in the Dream

Reklama

The War on Drugs texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.