Playlisty Kecárna
Reklama

On The Cross - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

We were taught to kneel and bow our heads.
I tried simply standing up instead.
Heard rumors of transparent legs
And walks for days and days.
Boli sme učení pokľaknúť a skloniť naše hlavy.
Namiesto toho som sa proste snažil vstať.
Počul chýry o priesvitných nohách
A chôdzi po celé dni.
These days we reach for so much more
We reached the point where we can't go home.
Alone we wait here underground
Amidst the others waiting
Tieto dni siahame pre oveľa viac
Dosiahli sme bodu, keď nemôžeme ísť domov.
Sami čakáme tu pod povrchom
Uprostred ostatných čakajúcich
So pray, then, if it makes you feel safe.
But all I can is we go our own way.
We go our own way.
So save us.
Tak potom sa modli ak sa cítiš v bezpečí.
Ale všetko čo môžem je, aby sme išli našimi vlastnými cestami.
Aby sme išli našimi vlastnými cestami.
Tak nás zachráň.
Would guess you were the chosen one.
The right place, you were the firstborn son.
Once questioned stable state of mind
To spend some time in the gutter.
Hádal by som, že si bol vyvolený.
Správne miesto, bol si prvorodený syn.
Len čo je spytovaný stabilný stav mysle
Stráviť nejaký čas v stoke.
A full collapse and caving in
Just wait for faith to kick in
I lost track of time as i stood in line
Amidst the other believers.
Úplný kolaps a prepadnutie sa
Len počkaj na kopnutie do viery
Stratil som pojem o čase ako som stál v rade
Uprostred ostatných veriacich.
So pray then, if it makes you feel safe
All I can say is we go are own way
Tak potom sa modli ak sa cítiš v bezpečí.
Ale všetko čo môžem je, aby sme išli našimi vlastnými cestami.
So pray then, if it makes you feel safe
All I can say is we go are own way
We go are own way
So save us
Tak potom sa modli ak sa cítiš v bezpečí.
Ale všetko čo môžem je, aby sme išli našimi vlastnými cestami.
Aby sme išli našimi vlastnými cestami.
Tak nás zachráň.
Over and over and I still can not believe
We can't save ourselves
Give me a chance up on the cross and watch me bleed.
Now ask for help
Opäť a opäť a stále nemôžem uveriť
Nemôžeme sa zachrániť
Daj mi šancu visieť na kríži a sleduj ma krvácať.
Teraz si pýtaj pomoc
Having faith in something you can't see
Takes something else
Over and over and i still can not believe
We can save ourselves
Mať vieru v niečo čo nemôžeš vidieť
Berie niečo iné
Opäť a opäť a stále nemôžem uveriť
Môžeme sa zachrániť
So pray that if it makes you feel safe
All I can say is we go are own way
Tak potom sa modli ak sa cítiš v bezpečí.
Ale všetko čo môžem je, aby sme išli našimi vlastnými cestami.
So pray then, if it makes you feel safe
All I can say is we go are own way
Send your prayers our way
To save us
Tak potom sa modli ak sa cítiš v bezpečí.
Ale všetko čo môžem je, aby sme išli našimi vlastnými cestami.
Aby sme išli našimi vlastnými cestami.
Tak nás zachráň.

Text přidala Mirunka_Miki

Video přidala Essi

Překlad přidala Hellmuth

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Artwork (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.