Playlisty Kecárna
Reklama

Blood On My Hands - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You felt the coldness in my eyes,
And something I'm not revealing.
Though you got used to my disguise,
You can't shake this awful feeling.
Cítila jsi chlad v mých očích,
A něco co neprozrazuju,
I když sis zvykla na můj převlek,
Nemůžeš setřást ten strašný pocit.
It's the me that I let you know,
And I'll never show,
I have my reasons.
To je to já, které tě nechávám znát,
A nikdy neukážu,
Mám své důvody.
I hate to say that I told you so,
But I told you so.
Nerad říkám, že jsem ti to říkal,
Ale já ti to říkal.
There's blood on my hands,
Like the blood in you.
Some things can't be treated.
So don't make me,
Don't make me be myself around you.
Na mých rukou je krev,
Stejně jako krev v tobě.
Některé věci se nedají léčit.
Takže mě nenuť,
Nenuť mě být před tebou sám sebou.
Straight from your eyes its barely me,
So beautifully, so disfiguded.
This other side that you can't see,
Just praying you won't remember.
Skrz tvoje oči, jsem to sotva já,
Tak krásně znetvořený.
Tahle druhá strana, kterou nemůžeš vidět,
Modlící se jen, že si nevzpomeneš.
Feel the pain that I never show,
And I hope you know,
It's never healing.
Pociť bolest, kterou nikdy neukazuju,
A doufám že víš,
že se to nikdy nehojí.
I hate to say that I told you so,
But I told you so.
Nerad říkám, že jsem ti to říkal,
Ale já ti to říkal.
There's blood on my hands,
Like the blood in you.
Some things can't be treated.
So don't make me,
Don't make me be myself around you.
Na mých rukou je krev,
Stejně jako krev v tobě.
Některé věci se nedají léčit.
Takže mě nenuť,
Nenuť mě být před tebou sám sebou.
Straight from your eyes its barely me,
So beautifully, so disfiguded. (There's blood)
This other side that you can't see,
Just praying you won't remember. (There's blood)
Skrz tvoje oči, jsem to sotva já,
Tak krásně znetvořený. (Je tam krev)
Tahle druhá strana, kterou nemůžeš vidět,
Modlící se jen, že si nevzpomeneš. (Je tam krev)
(There's blood) (Je tam krev)
(There's blood, blood, blood) (Je tam krev, krev, krev)
There's blood on my hands,
Like the blood in you.
Some things can't be treated.
So don't make me,
Don't make me be myself around you.
Na mých rukou je krev,
Stejně jako krev v tobě.
Některé věci se nedají léčit.
Takže mě nenuť,
Nenuťte mě být před tebou sám sebou.
There's blood on my hands,
Like the blood in you.
Some things can't be treated.
So don't make me,
Don't make me be myself around you.
Na mých rukou je krev,
Stejně jako krev v tobě.
Některé věci se nedají léčit.
Takže mě nenuť,
Nenuť mě být před tebou sám sebou.
THERE'S BLOOD! JE TAM KREV!

Text přidala Dark_Butterfly

Videa přidali Essi, SHinata

Překlad přidala Essi

Překlad opravila Smartass

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Artwork (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.