Playlisty Kecárna
Reklama

Call My Name - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
I keep my heart
Under the floorboards
Deep in the dark
Far away from yours
A panic starts in a little box
When you're at my door
And it's fine, no, I lied, I feel it screaming
It knows what you've come for
[1. sloka]
Schovávám srdce
Pod podlahou
Hluboko v temnotě
Daleko od toho tvýho
Panika začíná v malý krabičce,
Když mi stojíš za dveřma
A všechno je v pohodě, ne, lhal jsem, cítím ho křičet
Ví, pro co sis přišla
[Chorus]
Heart
What is it I hear?
I'm moving towards the fear
And it wants to feel you call my name
Heart (Heart)
What is it I feel?
I'm moving past the real
And it wants to hear you call my name
[Refrén]
Srdce
Co to slyším?
Kráčím vstříc strachu
A chce slyšet, jak voláš moje jméno
Srdce (Srdce)
Co to cítím?
Obcházím skutečnost
A chce slyšet, jak voláš moje jméno
[Post-Chorus]
(You're in my brain, it's insane)
(Call my name)
(And in my brain)
You call my name
[Před-refrén]
(Mám Tě v mozku, je to šílený)
(Řekni moje jméno)
(A v mojí hlavě)
Říkáš moje jméno
[Verse 2]
I pass the time
In cool paranoia
Detail each crime
That killed me before ya
Your pale blue eyes trigger innocence
And bind to euphoria
Then it throbs and I'm lost, I hear it laughing
My heart will destroy us
[2. sloka]
Čas trávím
V chladný paranoie
Detailně si zapisuju každej zločin,
Kterej mě zabil ještě před Tebou
Ty tvoje bledě modrý oči vyvolávaj dojem nevinnosti
A jsou svázaný s euforií
A pak bolí a já jsem ztracenej, slyším, jak se směje
Mý srdce nás zničí
[Chorus]
Heart
What is it I hear?
I'm moving towards the fear
And it wants to feel you call my name
Heart (Heart)
What is it I feel?
I'm moving past the real
And it wants to hear you call my name
[Refrén]
Srdce
Co to slyším?
Kráčím vstříc strachu
A chce slyšet, jak voláš moje jméno
Srdce (Srdce)
Co to cítím?
Obcházím skutečnost
A chce slyšet, jak voláš moje jméno
[Bridge]
Knock, knock on the door at night
I get a sickless, pitless, pleasured fright
Beat, beat on the boards 'til light
My soul groans and moans when you're moving right
Your silhouette and my darker side
To the edge of life (Tick tock)
I wake up from the dream with your scent upon my sheets
[Bridge]
Klepání na dveře vprostřed noci
Bez odporu cejtím nekonečnej, příjemnej strach
Ťukání do podlahy, dokud se nerozední
Moje duše sténá a naříká, když se hýbeš tak, jak máš
Tvoje silueta a moje temnější stránka
Na hraně života (tik-ťak)
Probouzím se ze snu, když už z Tebe v mojí posteli zbyla jen vůně
A na telefonu svítí "Měj se" (Whoo!)
And a phone that says goodbye (Whoo!)
Love runs its course
A mark on a scoreboard
So I nail my heart
Under the floorboard
Láska se točí dokola
Další čárka na bodový tabulce
Takže zatloukám vlastní srdce
Pod podlahu
[Chorus]
Heart
What is it I hear?
I'm moving towards the fear
And it wants to feel you call my name
Heart (Heart)
What is it I feel?
I'm moving past the real
And it wants to hear you call my name
[Refrén]
Srdce
Co to slyším?
Kráčím vstříc strachu
A chce slyšet, jak voláš moje jméno
Srdce (Srdce)
Co to cítím?
Obcházím skutečnost
A chce slyšet, jak voláš moje jméno
[Post-Chorus]
(You're in my brain, it's insane)
(Call my name)
(And in my brain)
(You call my name)
(You're in my brain, it's insane)
(Call my name)
(And in my brain)
You call my name
[Po-refrén]
(Mám Tě v mozku, je to šílený)
(Řekni moje jméno)
(A v mojí hlavě)
(Říkáš moje jméno)
(Mám Tě v mozku, je to šílený)
(Řekni moje jméno)
(A v mojí hlavě)
Říkáš moje jméno

Text přidala Erbanka

Text opravila Erbanka

Video přidala Erbanka

Překlad přidala Erbanka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.